Diamo vzniklo již v roce 1946 a v současné době zaměstnává více jak tři tisíce zaměstnanců.

Sídlo podniku se nachází ve Stráži pod Ralskem. Snad nejznámější působení státního podniku Diamo je hned ve vedlejší obci Hamr na Jezeře.

Obec měla ještě v padesátých letech přívlastek Riviéra severu. Natáčel se zde také známý český film Dovolená s Andělem.

K její smůle se však pod rekreačními objekty a vyhlášeným jezerem skrývají obrovské zásoby radioaktivního uranu, který je cenným obchodním artiklem.

Těžbu uranu pod Hamrem zastavilo vládní nařízení v roce 1993. Pod Hamrem se však stále nachází přibližně 115 tisíc tun radioaktivního nerostu, což je množství, které by stačilo pro české jaderné elektrárny na 150 let. Tyto zásoby jsou v případě potřeby stále těžitelné. Přepočítáno na peníze, leží hluboko v zemi pod Hamrem na Jezeře více jak 600 až 700 miliard korun. Pro srovnání – výdaje rozpočtu celé České republiky za loňský rok byly 852 miliard korun.

O devět kilometrů dál za Hamrem, po silnici směrem na Ještěd, leží obec Kotel. Obec je tvořena rodinnou a rekreační zástavbou. Pod Kotlem nalezl podnik Diamo v letech 1986–1988 další rozsáhlá ložiska uranové rudy.

Podle zákona z roku 1988 musí Diamo požádat o tzv. ochranu těžebního ložiska. Tím se na Diamo převádí rozhodovací právo o výstavbě a jen Diamo rozhoduje, zdali povolí stavby nad ložiskem a případně které.

Jedná se o první krok ve složité legislativě k zahájení samotné těžby. Diamo o ochranu těžebního ložiska pod Kotlem žádalo již v roce 1991, ale pro nízkou cenu uranu na trhu, v poměru budoucích výdajů, žádost stáhlo.
Letos v červnu se cena uranu vyšplhala na 7 500 korun za jeden kilogram nezpracované uranové rudy. Aktuální cena v těchto dnech je 4 200 korun a dlouhodobý předpoklad se pohybuje okolo šesti tisíc korun za jeden kilogram.

Pro Diamo se proto ložisko stalo opět atraktivní a požádalo 26. září 2007 o vyhlášení chráněného ložiskového území na rozloze více jak deseti kilometrů čtverečních.

Dotčené obce mají nyní čas do posledního dne v roce podat připomínky a námitky. O samotném zahájení těžby rozhoduje Vláda České republiky.
Státní podnik Diamo není pověřen vládou, aby mohl vstoupit s obcemi v jednání o odškodném či podílu z těžby. Dotčené obce proto nemají žádnou jistotu, že je nepostihne stejný osud jako Hamr na Jezeře, kterému Diamo vyplácí za své působení pouhých 80 000 korun ročně do obecního rozpočtu.

Hlasujte v internetové anketě na našich webových stránkách ( vpravo dole ) …