Tato řeka, která je levostranným přítokem Labe, pramení nedaleko Luční boudy. Prvním zajímavým místem je 120 metrů dlouhá a 24 metrů vysoká Lavinová peřej, která se nalézá 800 metrů nad Boudou u Bílého Labe; další je pět metrů vysoký Plotnový vodopád. Velkolepou soustavu tvoří útvar zvaný Dlouhý vodopád.

Dále po proudu se totiž nalézá další kaskáda řečená Balvanová o výšce pět a půl metru. Název dostala podle velkého balvanu, který byl pod ní zaklíněn, avšak odnesla jej povodeň v roce 2006. Zhruba 140 metrů nad přítokem Hřímavé bystřiny je k vidění Velký skok. Posledním, největším a nejznámějším z celé plejády peřejí je čtyřmetrový Velký vodopád pod ústím Černého potoka. Sestává ze dvou proudů, když teče vody hodně, oba proudy splývají.