KDY: čtvrtek 22. srpna, od 16 hodin
KDE: Lidové sady, Liberec
ZA KOLIK: 50 korun

Ve čtvrtek 22. srpna zahraje od 16 hodin Loutkové divadlo Spojováček v Lidových sadech pohádku Žebrákova nevěsta. Pohádka o princezně, které se nelíbil žádný z nápadníků, až ji král provdal za prvního žebráka co zaklepal na hradní bránu. Mezi činnost Loutkového divadlo SPOJÁČEK z Liberce nepatří jen pravidelné sobotní pohádky pro veřejnost, ale také každoroční pořádání Mikulášských besídek a časté hostování v jiných divadlech. Nemalou součástí aktivity divadla je i účast na různých soutěžních i nesoutěžních loutkářských přehlídkách. Vstupné na pohádku je 50 korun.