„Během vybraných závodů právě probíhajícího lyžařského mistrovství bude přerušeno jejich konání,“ stojí v písemném oznámení. Organizace považuje světový šampionát vzhledem k životnímu prostředí za nesmyslnou akci. Negativně hodnotí především výrobu umělého sněhu.

„Je pro nás nepochopitelné, že v dnešní době, kdy je již dostatek průkazných informací o fatálním působení lidských aktivit celoplanetárního charakteru, je ještě možné uskutečňovat takové akce, jako je právě probíhající MS 2009. Byli bychom ochotni akceptovat, pokud by tato akce proběhla tak, jak nyní probíhá – tedy za použití přírodního sněhu. Avšak je morálně překonané, jestliže bylo v přípravách počítáno s tím, že se uskuteční i za zcela nepříznivého teplého klimatu – tedy s použitím umělého sněhu, který byl za tímto účelem masivně vyráběn,“ vysvětlili v dopise ekologové.

O záměru aktivistů, který by mohl ohrozit plynulý průběh posledních dnů sportovního svátku, vědí také policisté. „Posílili jsme hlídky a monitorujeme areály ve Vesci i na Ještědu. Pokud skutečně dojde k narušení veřejného pořádku, tak policie bude postupovat podle zákona,“ řekla Deníku Jana Matonohová z krajského policejního ředitelství.

To, že hrozba útoku na některý ze závodů šampionátu může být reálná, nepopřel ani tiskový mluvčí organizačního výboru mistrovství Zdeněk Soudný. „Celou situaci v tuto chvíli monitorujeme, protože takové věci se musí brát vážně, a činíme také patřičná bezpečnostní opatření,“ poznamenal Zdeněk Soudný.

Případnou akci, například blokování průběhu závodu, navíc aktivisté nepovažují za nic nezákonného. „Zdůrazňujeme, že ze strany naší organizace se nejedná o nezákonný akt, nýbrž tímto využíváme ústavně daného práva na občanskou neposlušnost,“ píše se v oznámení.

Podle Soudného však takový výklad není jednoznačný. „Nejsem právník, ale podle mého názoru by pak mohli čelit vymáhání ušlého zisku, respektive ztrát, ke kterým by došlo v důsledku takového aktu. Domnívám se, že občanská neposlušnost by měla být vyjádřena jinou formou, než takovýmto bezprecedentním zásahem,“ reagoval Zdeněk Soudný.

Jak se dále píše v dopisu, organizace Earth First! žádala již na konci minulého roku odpovědné instituce o projednání návrhu na stanovení ekologických limitů MS. „Žádosti nebylo vyhověno, a proto jsme nuceni přistoupit k dalším krokům. V prvé řadě budeme celou věc medializovat s cílem rozpoutat veřejnou diskusi. Dále výkonný výbor naší organizace rozhodl zvolit takový postup, který by vhodně a přitom dle zásad nenásilí zdůraznil význam tohoto tématu, aby v budoucnu nebylo přípustné pořádat takovéto akce bez stanovených ekologických limitů,“ uvedli ekologové z Earth First!.