Čestmír Hřebík
ředitel
Městské policie Liberec
otec dvou synů a dvou dcer
Zemřel ve věku
šedesáti let
1947 - 2008

------------------------------------


městští strážníci, Liberec
------------------------------------

Zemřel ředitel Městské policie Liberec

Čestmír Hřebík

Od dubna roku 1999 působil jako ředitel na Městské policii Liberec pan Čestmír Hřebík. Svou funkci a spolupracovníky, stejně jako tento svět a své blízké a přátele, opustil náhle v sobotu 15. 3. 2008 po srdeční příhodě ve věku šedesáti let.

Liberečtí strážníci ztratili ve svém řediteli vitálního a rázného velitele, který se nebál postavit jakékoli překážce a všechny uložené úkoly plnil s odhodláním, které dokázal přenést i na své podřízené. Ztratili také nadřízeného, jehož dveře pro ně byly neustále otevřené, a u kterého vždy mohli nalézt pomocnou ruku.

Za působení pana Čestmíra Hřebíka ve funkci ředitele Městské policie Liberec se podařilo dosáhnout mnoha úspěchů, za které lze jmenovat revitalizaci a modernizaci městského kamerového systému, který je dnes plně digitalizovaný a propojený s integrovaným záchranným systémem, a tak může v budoucnu přispět k zajištění veřejného pořádku při velkých akcích či dokonce k záchraně lidských životů či majetku nejen při živelných katastrofách.

V těchto dnech dokončila Městská policie Liberec své stěhování ze sídla na Třídě Dr. M. Horákové do nových prostor budovy „Uranu“ pod libereckým nádražím. Posledním, kdo měl opustit starou budovu, byl právě ředitel strážníků. Říkal, že kapitán opouští loď jako poslední. On se svou lodí odplul do policejního nebe, ale v našich vzpomínkách zůstane navždy.

Veronika Janouchová
Městská policie Liberec

------------------------------------
primátor města Liberce
------------------------------------

Náhlé úmrtí ředitele Městské policie Liberec Čestmíra Hřebíka je skutečně velká a nečekaná ztráta. Za devět let naší spolupráce jsme si vybudovali nejen profesionální pracovní vztah, ale také jistotu důvěry, že vyřčená slova platí.

Jeho smrt mne velice zaskočila. Sám jsem nyní na dovolené a ještě před mým odjezdem jsme si přáli hezkou dovolenou vzájemně, protože i zesnulý pan ředitel měl jet na dovolenou, na kterou se velice těšil.

Myslím si, že také pro celou městskou policii je odchod Čestmíra Hřebíka ztrátou. Pod jeho vedením byl sbor libereckých strážníků stabilním a fungujícícm subjektem. Byl to právě Čestmír Hřebík, kdo svým mužům a ženám v uniformách tuto stabilitu a klid na práci dokázal vždy zajistit.

S tragickou ztrátou vzácného člověka se budeme všichni dlouho vyrovnávat, ale život jde dál a do doby, než bude znám nový ředitel strážníků, přebírá povinnosti po zesnulém řediteli jeho zástupce. Každopádně jsem přesvědčen, že vzpomínka na Čestmíra Hřebíka nebude v srdcích jeho kolegů nikdy zapomenuta.

Chtěl bych také touto cestou vyjádřit všem pozůstalým upřímnou soustrast a popřát hodně sil k překonání těchto nelehkých okamžiků, které život přináší.

Jiří Kittner
primátor města Liberce

------------------------------------
ředitel Policie ČR Liberec
------------------------------------

Náhlé úmrtí ředitele Městské policie Liberec je jistě pro místní strážníky, ale nejenom pro ně nemalou ztrátou.

S Čestmírem Hřebíkem jsme se znali přes dvacet let. Náš vztah byl na zcela profesionální úrovni v tom pravém slova smyslu. Když jsme si něco dohodli s Čestmírem Hřebíkem, vždy jsem věděl, že to na sto procent platí.

Byl to dobrý policista, který jako můj předchůdce na místě okresního ředitele státní Policie České republiky sehrál na počátku devadesátých let svou velkou roli. To bylo právě v době, kdy v celé zemi nejvíc začala narůstat kriminalita.

Je to škoda, že zemřel tak brzy, protože je to bezesporu člověk, který by si zasloužil žít mnohem déle.

Věřím také, že na místo ředitele městské policie pod Ještědem nastoupí někdo, kdo dokáže liberecké strážníky vést minimálně stejně dobře, jako je vedl po celých devět let Čestmír Hřebík.

Touto cestou chci také vyjádřit všem pozůstalým hlubokou soustrast.

Miroslav Dvořák
Ředitel OŘ PČR Liberec

------------------------------------
prezidentka MS Liberec 2009
------------------------------------

Čestmíra Hřebíka jsem poznala při našich častých pracovních kontaktech. Městská policie Liberec byla pod jeho vedením pro mě vždy naprosto spolehlivým partnerem. To však předpokládám, že přetrvá i nadále. Spíš je to pro mě smutné po lidské stránce. Je mi líto, že Čestmír Hřebík zemřel.

Všem jeho blízkým přeji touto cestou upřímnou soustrast.

Kateřina Neumannová
prezidentka MS Liberec 2009

------------------------------------
ředitel Hand for Help
------------------------------------

V sobotu kolem 22 hod. se mi na displeji mobilu objevila textovka, ve které mi jeden z blízkých kamarádů oznámil, že toho dne dopoledne zemřel Čenda Hřebík.

Vím, že jsme zde jen na návštěvě, ale odchod kohokoliv je vždy bolestnou událostí. A jde - li o člověka, jakým Čenda byl, je to o to těžší. Znal jsem se s ním od počátku devadesátých let, kdy byl ve funkci ředitele Okresního ředitelství policie ČR.

Já v té době byl spolumajitelem bezpečnostní agentury, on policejním důstojníkem.Ještě bych někde nalezl fotografii, na které je spolu s další policejní legendou, panem Žejdlem, který tehdy řídil Městskou policii v Liberci. Titulek pod fotografií otištěné v novinách tehdy zněl - Tři muži, kteří se starají o bezpečnost v Liberci. Mnoho mě naučil, i když jsem působil v privátní sféře.

I když jsem před třemi lety z "bezpečnostní branže" odešel, zůstali jsme v kontaktu. Stejně jako řada lidí, kterým na PČR a později na MP léta velel, jsem ho považoval nejen za skvělého odborníka, ale především za poctivého a čestného člověka. A všichni kteří ho znali se shodují na jednou. Když nemohl pomoci, určitě nikomu neublížil.

Odešel člověk, který bude mnohým chybět. Tak sbohem a ať se Ti v policejním nebi daří, jako mezi námi tady.

Mirek Dolanský
ředitel Hand for Help