Podle něj je podpora soukromých školek jedním z dalších způsobů, jak se chce město vypořádat s rostoucí demografickou křivkou, která podle prognózy překonává kapacitu celé sítě školek v libereckém regionu.

Náměstek zdůraznil že se jedná o jedno z celého spektra opatření. „Předně jsme přistoupili k drobným stavebním úpravám tak, abychom navýšili kapacitu současné městem provozované sítě mateřských škol,“ zdůraznil Ondřej Červinka.

Jak popsal, nejčastěji se jednalo o úpravy, jako je rušení nadbytečných kanceláří, rozšíření toalet a podobně. „Tím se nám v mnoha případech podařilo naplnit přísné normy pro další kapacitu. Čekají nás ale i větší stavební úpravy,“ předeslal náměstek primátora.

Mezi ony významné stavební úpravy se řadí například přístavba jednoho patra mateřské školy Pohádka ve Strakonické ulici, kde touto úpravou vznikne celkem 25 nových míst pro předškoláky.

Do výstavby zcela nové mateřské školky však město nechce jako investor vstoupit. „Demografická křivka je sice nyní na vzestupu, ale samozřejmě bude tento vývoj časem opačný. Chceme proto zavést podporu soukromých mateřských školek, které podle našeho očekávání mají městu přinést volná místa pro děti předškolního věku,“ vysvětlil přístup města jeho tiskový mluvčí Martin Korych.

Podle záměru, který ještě musí projednat rada města a zastupitelstvo, by měl Liberec poskytnout dotaci ve výši šest a půl tisíce korun na dítě a rok pro zařízení, které se zvládne zařadit do sítě školních zařízení.

Tyto podmínky jsou velice striktní. Například na každé dítě musí být u objektu školky prostor na zahradě o ploše třiceti metrů čtverečních. Neméně tvrdé jsou zároveň požadavky na kvalitu personálu.

Zařízení, které tyto podmínky splní, tím získá v prvním roce nárok na dotaci mezd zaměstnanců ze státního rozpočtu – v prvním roce pětašedesát procent. V roce následujícím pak jsou mzdy zaměstnanců školek zařazených do sítě škol hrazeny zcela ze státních peněz.

Jak náměstek primátora Ondřej Červinka vysvětlil, požadavek na zařazení do školské sítě vedené u Krajského úřadu Libereckého kraje nebude jediným kritériem pro přiznání dotace od města Liberce.

„Samozřejmě vedle podmínky trvalého bydliště umístěného dítěte v Liberci patří mezi předpokládané podmínky stanovení maximální výše školného. V návrhu tohoto opatření předpokládáme, že tato hranice bude pohyblivá podle poměru ke státem stanovenému životnímu minimu. Při sestavování podkladů projektu podpory soukromého školství jsme stanovili poměr jedné čtvrtiny životního minima. To by například v současné době odpovídalo maximálnímu školnému v přibližné výši dvou tisíc korun. Při překročení tohoto limitu by školka ztratila nárok na přiznání dotace,“ doplnil Ondřej Červinka.

Jak město již dříve zveřejnilo, tato podpora může být i nefinančního charakteru, formou například slevy nájmu městské budovy a případné smlouvy o smlouvě budoucí najaté věci. Základním důvodem je však zachování současné sdělávací předškolní sítě.