Podle tiskového mluvčí libereckého magistrátu Martina Korycha by měly oba dokumenty pomoci k zajištění chodu města během mistrovství světa v klasickém lyžování.

„První z dokumentů určuje park Na Rybníčku jako místo, kde mohou být konána různá shromáždění bez toho, aniž by jej organizátoři museli oznamovat,“ vysvětlil Deníku Martin Korych s tím, že nařízení obsahuje také časové omezení, které stanovuje dobu, kdy se taková shromáždění mohou konat.

Zatímco výše popsané nařízení se stalo závazným ihned, vyhláškou se budou ještě zabývat zastupitelé města. Její návrh přitom vychází z podkladů, které městským právníkům poskytla Policie ČR a konkrétně se dotýká požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a rušení nočního klidu.

„Doba nočního klidu bude podle vyhlášky trvat od 22 hodin večer do 8 hodin ráno. Po tuto dobu se obyvatelé města budou muset vyvarovat jakéhokoliv chování, které by narušilo veřejný pořádek. Mimoto vyhláška stanovuje i další přečiny, jenž budou v době nočního klidu nepřijatelné. Týkat se to bude především požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích,“ doplnil Martin Korych.