„Radní projednali materiál, který se týká napojení obchodní a průmyslové zóny Růžodol I. Sever na silnici I/35. Jde konkrétně o přístup z mimoúrovňové křižovatky Svárov,“ uvedl tiskový mluvčí magistrátu města Liberce Martin Korych.

„Realizace tohoto záměru si vyžádá zábor rozsáhlého území pro stavbu samotnou o rozloze téměř padesát tisíc metrů čtverečních. Z tohoto důvodu zpracoval odbor rozvojových projektů seznam pozemků, které budou stavbou dotčeny, a radním navrhl schválení záměru výkupu uvedených ploch,“ doplnil mluvčí.

Jak uvedl náměstek primátora Milan Šír, tato rozsáhlá stavební akce je v souladu s dlouhodobým plánováním města. „Celý projekt je v souladu s 11. změnou závazné části územního plánu města Liberce a 1. změnou územního plánu obce Stráž nad Nisou. Realizace by proběhla zejména na pozemcích charakteru zemědělské půdy, tudíž v budoucnu bude nutné také zajistit jejich vynětí ze zemědělského půdního fondu,“ poznamenal Milan Šír.

Podle stávajících dohod se bude jednat o sdruženou investici, kdy město Liberec po vykoupení pozemků provede jejich převod na Liberecký kraj, který se následně stane investorem a vlastníkem stavby. „Radní po projednání materiálu schválili záměr výkupu pozemků a uložili vedoucímu odboru rozvojových projektů ve věci konat, zejména zahájit jednání s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků a následné majetkoprávní operace předkládat k projednání v orgánech města,“ upřesnil tiskový mluvčí města Martin Korych.

Jak město potvrdilo, bude se ještě muset vypořádat s majiteli pozemků. Doposud totiž nezískalo souhlas od všech vlastníků parcel, kterých se plánovaná trasa nové komunikace týká. Není to přitom jediná velká investiční akce, která se v této oblasti uskuteční.

Jak jsme již dříve informovali, rozsáhlou rekonstrukcí projde také most, který spojuje liberecké městské čtvrti Růžodol a Pavlovice. Letos začne první etapa oprav, v rámci které město opraví most, nacházející se pod hlavní dopravní spojnicí. Náhradní cestou budou jezdit také autobusy MHD. Přes tento malý most povede náhradní trasa, kudy bude odkloněná část dopravy.

Oprava mostu je rozdělena celkem do třech etap, kdy každý rok proběhne jedna z nich. Celkové náklady na opravu mostu přijdou město na sedmdesát milionů korun.