Mnozí z opozičních zastupitelů nebyli před jednáním zástupců města informováni o všech bodech, které měli projednávat. K tomu dosud nemají ani pracovní notebooky, tudíž jim nefunguje mail a nemohou dostávat důležité materiály předem.

„Proč jsme návrh změny rozpočtového opatření nedostali předem, abychom se na projednávání tohoto bodu mohli řádně připravit? Včera jsme spolu, pane primátore, mluvili, ale vy jste se o tomto bodu vůbec nezmínil,“ zlobil se za opoziční zastupitele na začátku jednání Tomáš Hampl (ODS). K němu se přidal jeho stranický kolega a bývalý primátor Jiří Kittner. „Tohle jsme si my za deset let vlády ani jednou nedovolili,“ řekl.

Primátor Jan Korytář (SZ) se omluvil s tím, že zapomněl dopředu informovat opozici o přidávaném bodě do programu zasedání. „Materiál má 32 stran. Nevěřím tomu, že byste jej sepsali tak narychlo. A že jste nám o něm zapomněli říci,“ zaútočil z opozičních lavic Petr Černý (VV). „Protože jsme o materiálu nebyli včas informovaní, žádám, aby byl stažený z jednání a předložený až na dalším zasedání zastupitelů,“ dodal.

K tomu se ozval Jaroslav Morávek z KSČM, který se divil, že den před zasedáním zasedaly kluby zastupitelů. „Ptám se, proč jsem jako zastupitel nebyl pozvaný?“ ozval se Morávek. Primátor Korytář vysvětloval, že asi došlo k nějakému omylu, k nějakému informačnímu šumu. Náměstek primátora pro ekonomiku Jaromír Baxa uvedl, že tento bod nelze odložit na jindy.

Jaromír Baxa (Změna pro Liberec) podtrhl, že nově zařazený bod do programu by měli zastupitelé schválit proto, že promítá dluhovou situaci města do rozpočtu. „Toto rozpočtové opatření nejde přesunout na další jednání, protože pak by město nemohlo učinit některé platby a čekaly by jej sankce,“ zdůraznil náměstek pro ekonomiku. K němu se přidal i Jiří Šolc (Liberec občanům), náměstek pro školství a kulturu. „Současně tento bod obsahuje půjčku divadlu. Kdybychom jej neschválili, také divadlo by muselo platit penále,“ apeloval na zastupitele.

Jiří Kittner se logicky zeptal, kdy že materiál projednali radní, když byl podle tvrzení vládnoucí koalice dokončený teprve před zasedáním zastupitelstva. „Za vlády naší mafiánské netransparentní koalice bývalo zvykem, že se jakýkoliv projednaný materiál rozesílal zastupitelům. Ale tato transparentní koalice má asi jiné zvyky,“ vychutnával si situaci bývalý primátor.

Rozpočtové opatření nakonec do programu jednání zastupitelů zařazeno bylo a zastupitelé je schválili.

Problémy ovšem nebraly konce. Jaroslav Morávek upozornil, že ani body 7, 8, 9, zařazené do programu jednání, nedostal předem, a že tedy o nich nebude hlasovat. „Staré notebooky už nemáme a nové jsme ještě nedostali. Když nemáme mailovou adresu, nemohou k nám tudíž doputovat žádné informace,“ prohlásil Morávek.

Kamil Jan Svoboda ze Změny pro Liberec uvedl, že si zastupitelé vyžádají před zasedáním na radnici materiály v tištěné podobě. „Na nákup nových počítačů je vypsáno výběrové řízení. V lednu byste je už všichni měli mít,“ omlouval se primátor Jan Korytář. A opět se ozval bývalý primátor Kittner. „Budu dnes vstřícnost sama. Za to, jak předat důležité materiály zastupitelům před jejich jednáním, je odpovědné vedení města, nikoliv opoziční zastupitelé,“ poznamenal. Primátor Korytář mu za připomínku poděkoval.