O tyto finanční prostředky mohou žádat neziskové organizace působící v našem regionu (Liberecký kraj a Šluknovský výběžek) od 17. března 2008. Podpora jednoho projektu nepřesáhne 80.000 korun a o její výši rozhodne správní rada při svém zasedání koncem května 2008. Formuláře a manuál jak žádost vyplnit a podat, je ke stažení na internetové adrese: www.euronisa.cz (sekce „Nadační příspěvky“).

„Celkově se v loňském roce podařilo na podporu činnosti místních neziskových organizací rozdělit rekordní sumu 2.008.454 korun, které byly rozděleny na podporu 108 projektů 89ti organizací. Od založení nadace se tak za 13 let rozdělilo celkem 13.087.000 korun a realizováno bylo na 760 projektů 217 neziskových organizací.“ Informoval o tom dnes (12.3.) Jan Pelant, PR manažer a koordinátor projektu „Pozvedněte slabé!“.

Finanční prostředky, které Nadace EURONISA rozděluje dvakrát ročně, pocházejí z výnosu benefičních akcí, veřejné sbírky “Pozvedněte slabé!“, výnosů nadačního investičního fondu a darů sponzorů. Největším dárcem od počátku nadace je jeden z největších českých výrobců a dodavatelů těženého a drceného kameniva, společnost Tarmac CZ a.s. se sídlem v Liberci. Mezi další významné partnery nadace patří UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Příjemci grantů nadace

Finančně podpořené neziskové organizace mají za úkol změnit nebo alespoň zlepšit život několika stovkám různě znevýhodněných lidí žijících okolo nás. Z podpořených organizací uveďme např. frýdlantský Domov „U Spasitele“, Farní charitu Česká Lípa – Dům pro matky s dětmi v tísni Jonáš či rumburský Salesiánský klub mládeže Zavináč.

První zmíněná organizace Domov „U Spasitele“ použila 21.600 korun na nákup polohovacího lůžka pro obtížně pohyblivé klienty. Dům pro matky s dětmi v tísni Jonáš obdržel 28.700 korun, které využije na úpravu zahrady, kterou chce přetvořit na útulné hřiště pro děti a Salesiánský klub mládeže Zavináč za získaných 24.000 korun pomůže v Rumburku a Jiříkově preventivními přednáškami dětem a mládeži ohrožené negativními jevy toxikománie, alkoholismu a kriminality.