Hlasovat z auta budou moci na určených místech voliči, kteří mají od lékaře nebo krajské hygienické stanice potvrzení, že jsou v izolaci kvůli koronaviru. Volit budou moci i ti, kteří se prokážou věrohodným listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost koronaviru, popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíšou před hlasovací komisí čestné prohlášení, že jsou v izolaci.

Izolaci nařizuje lékař či hygiena podle platných pravidel po pozitivním testu na covid-19 a platí nejméně sedm dní nebo dva dny po skončení příznaků. Karantény osob v rizikovém kontaktu se už od února loňského roku nepoužívají, přesto s nimi ministerstvo vnitra v pravidlech voleb počítá.

Danuše Nerudová. Prezidentská kandidátka na Valašsku besedovala s voliči v Horní Lidči. Zaplnila nové kulturní centrum Trezor přírody, zahrála jí cimbálka.
Ústava není trhací kalendář, říká Nerudová. S vytaženými kostlivci počítala

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) mělo e-neschopenku kvůli covidu vydanou ke středě 4. ledna 621 lidí, nejvíc v Praze (398), v pěti krajích jen jeden či dva. Reálně je ale osob v izolaci více, neschopenku lékaři nevypisují například seniorům, dětem nebo podnikatelům a živnostníkům. Nemusí o ni požádat také lidé, kteří by po dobu nemoci mohli pracovat z domova.

Nejvyšší nemocnost z krajů má podle MZd Královéhradecký kraj, kde bylo pozitivně testováno v posledních sedmi dnech 47,2 obyvatele na 100 tisíc. Z okresů pak Hradec Králové (74,2), Jičín (48,7), Česká Lípa (47,6), Trutnov (43,4) a Bruntál (40,7).

Přenosné volební urny

Voliči musejí komisi prokázat svou totožnost včetně místa trvalého pobytu předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu. Adresu trvalého pobytu komise v případě potřeby ověří prostřednictvím krajského úřadu v základním registru obyvatel. Voliči, kteří by hlasovali s voličským průkazem, ho musejí komisi odevzdat a ta ho přiloží k seznamu voličů, kteří hlasovali.

Tyto seznamy pak podle zákona získají prostřednictví krajských a obecních úřadů okrskové volebním komise, které budou dohlížet na hlasování v pátek a v sobotu. Pokud by se v tyto dny pokusil hlasovat i některý z voličů, který hlasoval už ve středu, okrsková volební komise by mu to na základě poskytnutých seznamů neumožnila a hrozila by mu od krajského úřadu pokuta až 10 tisíc korun. Podobný postup platí i v případech, že by některý z voličů chtěl hlasovat do přenosné volební schránky a poté ještě ve volební místnosti.

Babiše nebude volit ani hejtman Vondrák ani primátor Macura
Rebelové z Ostravy. Babiše nebude volit ani hejtman Vondrák, ani primátor Macura

Zatímco z auta budou moci lidé s nemocí covid-19 volit prezidenta pouze ve středu, do přenosné volební schránky budou moci hlasovat lidé s koronavirem v pátek 13. ledna od 8:00 do 22:00 nebo v sobotu 14. ledna od 8:00 do 14:00. Musejí o tento způsob hlasování požádat místně příslušný krajský úřad nebo pražský magistrát nejpozději ve čtvrtek 12. ledna do 20:00. V zařízeních, která byla kvůli koronaviru uzavřena, budou jejich klienti hlasovat ve čtvrtek od 08:00 do 22:00 a v pátek od 08:00 do 18:00.

Například v Praze to zatím navypadá, že by se tak v některém pobytovém zařízení stalo. „Uzavřené pobytové zařízení kvůli covidu-19 nemáme a s největší pravděpodobností ani mít nebudeme,“ uvedl mluvčí města Vít Hofman. Dodal, že stany na čtyřech stanovištích pro středeční volbu z auta začali hasiči připravovat dnes odpoledne. V případě pátého stanoviště na Letné nebude na místě stan, ale mobilní buňka, kterou hasiči umístí ve středu ráno před začátkem volby.