„Témata, kvalifikovaného lektora a distribuci příruček zajišťovali příslušníci oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje,“ přiblížil Michal Dvořák, vedoucí oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva. Jak dále dodal, přednášející vycházeli z praxe, prezentovaný materiál byl cíleně zaměřený na danou problematiku a vycházel z konkrétních situací.

Úroveň přednášejících byla na výborné úrovni a mnoho dotazů přednášející zodpověděli již během přednášek a prezentací, další o přestávkách.

Při školeních učitelé obdrželi příručky Výchova a prevence v oblasti požární ochrany včetně doprovodného DVD nosiče, Výchova dětí v oblasti požární ochrany a příručku s názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí.

„Celkem byla připravena čtyři školení, a to v Liberci, v České Lípě, v Semilech a v Jablonci nad Nisou. Uskutečnila se pouze tři, protože školení v České Lípě bylo pro nízký počet přihlášených zrušeno,“ dodal Dvořák. (pr)