„Školení, které provádí příslušníci krajského ředitelství Jiří Košek a Tomáš Erban, je rozděleno do dvou částí, které probíhají vždy ve čtyřech etapách v učebně městské policie,“ přiblížila mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Iva Michalíčková.

Prvním předneseným tématem je chování strážníka při požáru, přenosné hasicí přístroje a jejich použití, které je obohaceno i praktickou ukázkou hašení. „Na začátku příštího roku budou následovat informace s tematikou ochrany obyvatel chování strážníka při vzniku mimořádné události, které přednesou příslušníci Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje,“ doplnila Iva Michalíčková.

Ve druhé části se strážníci dozví informace například o jednotném systému varování a vyrozumění, dostanou informace o tom, jak se zachovat při úniku nebezpečné látky, povodni a v dalších situacích ohrožujících občany i majetek.

Strážníci Městské policie Liberec se budou v době konání Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 spolupodílet na zabezpečení ochrany návštěvníků mistrovství i občanů Liberce a udržení veřejného pořádku, přičemž se mohou dostat do nejrůznějších situací. Příslušníci HZS Libereckého kraje se proto snaží předat strážníkům informace ověřené praxí.

Školení je zaměřeno na jednoduchá doporučení, s jejichž využitím budou strážníci schopni poskytnout kvalifikovanou pomoc veřejnosti. (pr)