Požáry trávy jsou typické pro první jarní týdny, kdy vymrzlá suchá tráva velmi snadno začne hořet a porostem se i rychle šíří. Zvlášť v kombinaci se slunečným počasím, kdy se ohřeje okolní vzduch, je riziko požáru trávy velmi vysoké. Požár trávy hasiči řešili například v Chlumu u Lomnice nad Popelkou, kde hasili plochu 30x20 metrů. Liberečtí profesionální hasiči zasahovali ve Vratislavicích nad Nisou, kde se požár trávy rozšířil na 50x50 metrů., tráva hořela také v Kněžicích či Hrádku nad Nisou. 

Při pálení biologického odpadu doporučujeme dodržovat tato pravidla:

Pálení trávy.Zdroj: HZS LKvelikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) volte tak, aby shořely během doby, kdy je na místě přítomen dozor
při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste
místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu
mějte připravené jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek atd.)
místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně
příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů
osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat pálení na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Pálení trávy.Zdroj: HZS LKIdeální a úplně jednoduché je nahlášení pálení přes internetový formulář, který je zveřejněn na webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí" nebo přes banner v pravém sloupci „nahlášení pálení". Pokud nemáte přístup k internetu, je možné to udělat telefonicky na čísle 950 471 100.