„Hřbitovní svíčky s kalíšky z polypropylenu nelze v žádném případě umisťovat na hořlavé podložky. I v případě použití ve venkovním prostoru a na nehořlavé podložce, jak uvádí dodavatel, může být uživatel svíčky nemile překvapen jejím koncovým efektem,“ upozornil vedoucí oddělení prevence HZS Libereckého kraje Jan Ondráček.

Tyto hřbitovní svíčky jsou volně prodejné a kalíšek vyrobený z termoplastu – polypropylenu není z hlediska požárně technických charakteristik nejvhodnější materiál. „Při dohořívání svíčky totiž dochází k silnému tepelnému namáhání dna kalíšku, který se pak zákonitě vznítí. Vhodnějším materiálem byly dříve vyráběné kalíšky z termosetů,“ zmínil Ondráček.

To, že dohořívající svíčka s kalíškem z termoplastu může zapříčinit vznik požáru nebo v lepším případě jen nepříjemně znečistit svůj podklad Jan Ondráček ověřil i pokusem.

„Nechal jsem vyhořet svíčky s polypropylenovým kalíškem na dřevěném a na papírovém podkladu. V obou případech došlo přibližně po čtyřech hodinách k propadu kovového kroužku skrz dno kalíšku, který ho následně zapálil. Pak již bylo otázkou několika vteřin, kdy došlo ke vznícení papírové podložky. U dřevěné podložky kalíšek po vyhoření vosku hořel dalších jedenáct minut, a pak prohořel dřevo do hloubky třech milimetrů,“ dodal vedoucí oddělení prevence.

Požár z neděle zavinila především nedbalost majitele domu. K jakémukoliv jinému vzplanutí však může dojít i ve venkovních prostorách, proto hasiči upozorňují, ať uživatelé v žádném případě neumisťují svíčky na jakýkoliv hořlavý materiál.

„Požár z neděle se nakonec sice podařilo uhasit majiteli bytu, hasiči však po odkrytí omítky na stropě nad ohniskem požáru objevili v prknech žhnoucí místo,“ podotkla mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Iva Michaličková.