Výsledkem jejich působení je návrh, jak by mohlo vypadat krizové řízení a požární ochrana v Pol-e-Alam. „Snažili jsme se ukázat vhodným řídícím pracovníkům, kteří mají určitou rozhodovací pravomoc, že navržený systém je výhodný pro jejich další práci," upřesnil Milan Zobač, který rovněž popsal slavnostní zakončení výcvikového kurzu místních hasičů, který proběhl ve čtvrtek.

„Každý z účastníků kurzu se umí samostatně zakotvit, zachránit z výšky nebo spustit do hloubky svého kolegu nebo zachraňovanou osobu, slanit se a použít improvizovaný způsob záchrany. K nově nabytým vědomostem a dovednostem dostali naši kolegové dvě sady vybavení pro činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou, kterou pro ně objednala civilní část Provinčního rekonstrukčního týmu na základě našeho doporučení." Hasiči během mise předali svým afghánským kolegům ty nepodstatnější informace.