Mezi hlavní cíle patřil nácvik evakuace, vyhledávání zaměstnanců, dekontaminace a poskytnutí předlékařské pomoci osobám zasaženým chemickou látkou. Vše za použití přetlakových protichemických oděvů, dýchací techniky a dekontaminačních a evakuačních prostředků.

„Cvičení se účastnily jednotky HZS Libereckého kraje ze stanice Liberec, HZS SŽDC, s.o. Liberec, dobrovolných hasičů libereckých částí Růžodol I, Horní Hanychov a Karlinky. Na místě bylo přítomno šest cisternových automobilů a protichemický kontejner ze stanice Liberec,“ přiblížila cvičení mluvčí libereckých hasičů Iva Michalíčková. (pr)