„Jen za první prázdninový měsíc zasahovali v Libereckém kraji u téměř stovky takových událostí. Požáry hrozí především v přírodním prostředí v lesích, na lukách, na polích. Čím dříve je požár ohlášen, tím méně se rozšíří a napáchá menší škody," říká Zdeňka Štrauchová, mluvčí profesionálních hasičů v Libereckém kraji.

Hasiči připomínají, že obce sice mohou rozdělávání a udržování ohňů regulovat svými vyhláškami, nejdůležitější je však chování lidí samotných. „Ve volné přírodě by lidé neměli za tohoto sucha používat otevřený oheň jako cigarety, zapalovač, zápalky, vařič nebo dělat ohniště," míní Štrauchová. „Ostatně v lesích je celoročně zakázáno kouřit! Špatně uhašená cigareta nebo odhozená sirka spadlá do jehličí či hrabanky může způsobit velký požár."

Lidé by měli také dát pozor při pohybu v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím. Například v neděli zasahovalo hned několik jednotek dobrovolných hasičů u požáru pšenice v Jestřebí na Českolipsku, kde se požár rychle rozšířil do plochy 400 krát 100 metrů. Škoda byla vyčíslena na 88 tisíc korun a příčinou byl právě nedopalek cigarety.

„Zvýšené riziko vzniku požáru však nepanuje jen v přírodním prostředí, suchá jsou tábořiště i zahrady kolem obytných domů. Pozor proto při grilování či kempování. Propanbutanové nebo lihové vařiče nespouštějte nikdy z očí. Nestabilní zařízení se může snadno převrátit a způsobit požár," radí hasiči.

Při vysokých teplotách roste riziko i při zacházení s hořlavými plyny. Například zapalovač za sklem automobilu ponechaný vysokým teplotám může vůz značně poškodit a způsobit vážná zranění. Požár může způsobit i rozžhavený výfuk automobilu, který se dostane blízko suché trávy.