Vypalování a pálení přitom v jarních dnech dělá vrásky všem hasičům. „Problémem je, že lidé tento odpad likvidují v neohraničených ohništích bez jakéhokoliv požárního zabezpečení. Pak už jen stačí poryv větru a nekontrolovatelně poletující hořící tráva je schopna celkem snadno přenést otevřený oheň například do vedle stojícího dřevěného přístavku,“ popisuje komisař Jan Mandl. Právě neopatrnost při vypalování byla důvodem, proč v Chotyni o víkendu shořela stavební buňka. Povinností každého je nahlášení pálení předem na operační středisko hasičského záchranného sboru. Na internetových stránkách www.hzslk.cz stačí vyplnit krátký formulář. Pálení lze nahlásit i telefonicky na čísle 950 470 111.

Druhou kapitolou je vypalování. Zatímco pálení provádět lze, vypalování porostů je zákonem přísně zakázáno. Porušením si může hazardér vysloužit tučnou pokutu. U fyzických osob může být udělena pokuta až do výše 25 tisíc korun, u právnických osob až půl milionu. Nedbalost je ve většině případů jasným viníkem.

Požár však může způsobit i náhoda. „Příčinami vzniku požáru suchých travních porostů může být v těchto slunečných dnech i rozbitá láhev, kdy sluneční paprsky dopadající na zlomené sklo pod určitým úhlem fungují jako lupa, a tím mohou zapříčinit požár,“ dodal závěrem Jan Mandl.