Po přijetí hlášení na operační středisko na místo požáru vyjelo sedm jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů - 10 cisteren, Protichemický a plynový kontejner s detekční technikou a dýchacími přístroji. „Požár se rozšířil na celou plochu haly a zpočátku probíhalo hašení pěti proudy vody. Občané byli rozhlasem upozorněni, aby nevětrali,“ upřesnila tisková mluvší hasičů Pavlína Bílková.

Po půl deváté na místo dorazily posily a na místě zasahovalo už 15 jednotek požární ochrany - 19 cisteren. Požár kompletně zasáhl jednu plechovou halu, ve které jsou skladovány oleje. „V 20:09 z důvodu nezdaru lokalizovat požár byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Byla zahájena spolupráce s Královéhradeckým a Středočeským krajem. Jsou povolány dvě velkoobjemové cisterny s pěnidlem a na místo vyjela chemická laboratoř HZS ČR Kamenice, která monitoruje množství škodlivých látek v ovzduší,“ dodala mluvčí.

Ve 21:40 hasiši úspěšně odřízli požár od druhé haly, kde se skladuje plastová drť. „Nadále probíhají intenzivní hasební práce. Hasiči zasahují sedmi C proudy vody a dvěma proudy pěnidla. Probíhá kyvadlová doprava vody z Matoušova rybníka. O možnosti šíření škodlivých látek do ovzduší byly informováni starostové okolních obcí,“ aktualizovala informace mluvčí hasičů. 

V 21:43 hasiči úspěšně lokalizovali ohnisko požáru. ten se nadále nešíří a k uhašení používají hasiči vodu a pěnidlo.

Situaci nadále budeme sledovat.