Soutěžit se bude podle platných pravidel požárního sportu a své síly v soutěži změří hasiči z Liberce, Jablonce nad Nisou, České Lípy a Semil. První disciplína, kterou je výstup do čtvrtého patra cvičné věže, bude v areálu požární stanice Liberec zahájena již v 8 hodin ráno.

„Výstup na cvičnou věž provádí soutěžící za pomoci jednohákového žebříku o délce přibližně 410 cm, který váží okolo 8,5 kg. Cvičná věž má celkem čtyři okna ve dvou řadách, takže soutěží vždy dva závodníci najednou,“ vysvětlila mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Iva Michalíčková.

Poté se soutěžící přesunou na stadion Armády ČR, kde bude probíhat soutěž v běhu na 100 metrů s překážkami. V této disciplíně musí podle mluvčí soutěžící překonat překážkovou stěnu vysokou 2 m, uchopit do každé ruky smotanou hadici, která měří minimálně 19 m, přeběhnout po osmimetrové kladině, rozvinout a spojit hadice, napojit jednu půlspojku na rozdělovač, druhou připojit na proudnici a proběhnout cílem.

„U prvních dvou disciplín má soutěžící dva pokusy, ve zbylých dvou disciplínách se provádí pouze jeden pokus,“ poznamenala Iva Michalíčková. Následovat bude štafeta 4 x 100 metrů s překážkami, na které jednotliví členové štafety musí postupně překonat domeček za pomoci žebříku, na druhém úseku překážkovou stěnu. „Třetí úsek obsahuje překonání kladiny, rozvinutí a spojení dvou hadic, opět napojení jedné půlspojky na rozdělovač a druhé na proudnici. Na čtvrtém úseku následuje hašení hořící kapaliny přenosným hasicím přístrojem,“ uvedla mluvčí.

Poslední disciplínou bude požární útok. V této disciplíně vyběhne družstvo od startovní čáry, nastartuje motorovou stříkačku, provede sešroubování přívodního vedení, dopravního vedení, útočných proudů a nastříká vodu na dva terče. „Požární útok se považuje za skončený ve chvíli, kdy se na terčích objeví signalizace nebo družstvo sepne časomíru po nastříkání obou terčů. Útok přitom musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu,“ dodala Iva Michalíčková s tím, že zváni jsou všichni příznivci hasičů i požárního sportu.