„K nejčastějším příčinám vzniku požárů ve volné přírodě a na zahradách patří nedbalost při zacházení s otevřeným ohněm, pálení zbytků staré trávy a listí při předjarní přípravě zahrádek a porušování zákazu plošného vypalování travních porostů,“ upozornila mluvčí HZS Libereckého kraje Iva Michalíčková.

Často k požáru dochází také při likvidaci hromad klestí, případně zbytků po těžbě spalováním. Přestože u spálené trávy obvykle není vyčíslena škoda, oheň se ve větru rychle šíří a může ohrozit i lidské zdraví a životy, zasáhnout les, zahradní chatku nebo jinou zástavbu.

Kromě rizika zranění a ztrát na majetku má vypalování také ekologické dopady, neboť oheň spaluje na dané travnaté ploše také všechny živočichy. „Plošné vypalování porostů zákon zakazuje a porušení zákazu je možné trestat u fyzických osob pokutami až do 25 tisíc korun a u právnických osob postihem až do 500 tisíc korun,“ zdůraznila mluvčí.

Přestože pálení shrabané trávy, listí či klestí zákon výslovně nezakazuje, i na tuto činnost platí určitá pravidla a omezení. Například pálení většího množství je třeba předem hlásit operačnímu středisku příslušného územního odboru HZS Libereckého kraje (Česká Lípa, Jablonec n. N., Liberec, Semily). I v takových případech je však třeba, aby byl oheň pod dozorem dospělé osoby, a podle potřeby bránit jeho rozšíření do okolí.

Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s obecně závaznými vyhláškami obcí.