Zatímco většina lidí si v ten den užívala hezkého počasí a relaxovala, dobrovolní hasiči z Liberce – Vesce, Frýdlantu a již uvedeného Oldřichova v Hájích, se vydali vstříc mnohem vyšším teplotám. Den strávili ve Vysokém Mýtě, kde se nachází jedno 
z mála zařízení, ve kterém si mohou na vlastní kůži otestovat zásah u reálného požáru 
v uzavřeném prostoru. Doslova krev potili v takzvaném flashover kontejneru (FOK) pod dohledem instruktorů Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZSLK) ze stanice Liberec a Raspenava. „Poznali jsme, jaké to je být ve velké tepelné zátěži při náročném zásahu. Díky tomu jsme si vyzkoušeli, jaké máme hranice v odolnosti vůči teplu," zhodnotil výcvik Martinek.

Flashover kontejner

Podle hasičů patří požáry 
v uzavřených prostorách mezi nejsložitější a nejnebezpečnější zásahy. Při začínajícím požáru v takovém prostředí se totiž hasiči vystavují nebezpečí. Například backdraftu, což je prudké a explozivní vznícení nespálených plynů vzniklých při nedokonalém hoření v uzavřené místnosti. Ten podle Richarda Michny 
z HZSLK vznikne při otevření rozpálených dveří, zpod kterých se valí dým, ve chvíli, kdy se do místnosti nasaje kyslík.

HASIČI SE POTÝKALI nejen s vysokými teplotami, z hořícího kontejneru simulujícího požár v uzavřeném prostoru museli vytáhnout i v něm při průzkumu objeveného člověka. Nebyla to ale žádná lehká figurína, nýbrž instruktor z řad profesionálních hasičů.

„Instruktoři se při výcviku ve FOK snaží tento jev napodobit a naučit hasiče, jak mu předcházet, jakou zvolit taktiku vstupu do hořící budovy a samotného hašení. Navíc je učí správnému zacházení 
s proudnicí a také způsobu hašení s minimální spotřebou vody. Jde o metodu 3D vodní mlhy, která byla dříve známa pod názvem pulzní hašení," upřesnil Michna.

Pohyb v kontejneru, ve kterém hořely dřevěné palety (hasičům je pro výcvik poskytla firma Forus s.r.o. 
z Dubé u České Lípy), je fyzicky i psychicky velmi náročný, rozdíl vnitřních teplot je až šest set stupňů. Hasiče to ale nezastaví. Učí se správnému pohybu v požárem zasaženém prostoru za velmi vysokých teplot a vyhledávání lidí a ohnisek.