Na místo dorazila jedna profesionální jednotka a dvě dobrovolné. „V tuto chvíli je požár pod kontrolou, probíhají dohašovací práce a také rozebírání střešní konstrukce,“ uvedl krátce po půl jedenácté dopoledne zástupce tiskové mluvčí hasičů Jakub Sucharda.

Na likvidaci požáru použili hasiči jeden vodní proud. „Šlo o požár trámů v půdním prostoru krematoria,“ dodal Sucharda. Provoz krematoria je nyní pozastaven.

„Naštěstí nešlo o nic vážného. Zaměstnancům se povedlo včas zasáhnout a uhasit místo ručními hasicími přístroji. Necháme udělat revizi spalinových cest tak, abychom krematorium mohli bezproblémově dál užívat,“ podotkl náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Krematorium Liberec
Liberec usiloval o vlastní krematorium už od roku 1900. O 15 let později byl položen základní kámen a stavba dokončena v červenci 1917. Kvůli zamítavému stanovisku úřadů došlo k jeho zprovoznění až na konci října 1918, kdy se provedla i první kremace. Šlo o libereckého měšťana Roberta Jahna. V meziválečném období se počet zpopelněných pohyboval mezi 500 až 600 ročně. Při příležitosti stoletého výročí proběhla v roce 2018 komentovaná prohlídka a zájemci tak mohli nahlédnout i do prostor, kam se veřejnost běžně nedostane. Liberecké krematorium je nejstarší v republice, v roce 2018 ho od bývalého nájemce převzalo město Liberec.