„Kompenzační bonus je určen živnostníkům a od loňského roku doznal řady změn. Byl zvýšen na tisíc korun za den, ale již dávno není plošný. Naopak, skupina živnostníků, kteří mají na něj nárok, je dost omezena. Týkat se bude těch, kteří z různých důvodů prokážou pokles příjmů z podnikatelské činnosti minimálně o polovinu. Podmínky (včetně srovnávacího období) jsou uvedeny například na webu finanční správy,“ vysvětluje Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR).

Souběžně s kompenzačním bonusem může podnikatel čerpat již jen Antivirus (příspěvek na zaměstnance, pokud je má) – souběh s jiným programem je vyloučen.

Dotazy do této rubriky posílejte na e-mail: zivnostnici@denik.cz

U programu Covid – nepokryté náklady firma prokazuje náklady za daný měsíc a od nich se odečte hodnota pomoci, kterou čerpala. Také v tomto případě přichází v úvahu kombinované využití s programem na udržení pracovních míst Antivirus; ze zbytku dostane podnikatelský subjekt 60 procent.

Zvažte sami, co je pro vás výhodnější

„Program Covid 2021 je alternativou k programu Covid – nepokryté náklady. Zájemci si z nich mohou vybrat ten, který je pro ně výhodnější. Program by měl pomoci podnikatelům (příp. živnostníkům nečerpajícím kompenzační bonus), kterým letos v lednu a únoru ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesly tržby alespoň o padesát procent. Firma může dostat částku 500 korun za každého zaměstnance, násobeno počtem dnů v daném období. Minimálně však podnikatelé získají 1500 korun za každý den. Program platí zpětně od 11. ledna,“ přibližuje Pavla Břečková.

Jak už místopředsedkyně AMSP ČR uvedla, v obou případech je podmínkou pokles tržeb alespoň o polovinu vůči loňskému či předloňskému roku, podle toho, co je pro žadatele výhodnější. Ani jednu z těchto podpor však nelze kombinovat s kompenzačním bonusem.