Od roku 2003 společnost vysoutěžila 14,4 miliardy korun, ztoho na zakázky od soukromých investorů připadá 9,7 miliardy Kč, tj. 67% celkového objemu. „Od zmiňovaného roku hodnota privátních zakázek vnašem celkovém obratu stále roste,“ říká Ing. Martin Borovička, generální ředitel společnosti Sgroup holding.

Vloni SYNER odevzdal nabídky do 198 soutěží, ztoho třicítku vyhrál. „Vyjádříme-li úspěšnost vpenězích, získali jsme patnáct zakázek od soukromých investorů vcelkové výši 3,52 miliardy korun a patnáct veřejných zakázek vhodnotě 254 miliónů,“ vyjmenovává Borovička.

Trend převažujících zakázek od soukromých investorů je charakteristický i pro většinu společností ve stavební divizi holdingu, svýjimkou akciovky VHS Vysočina. Jihlavská společnost se totiž specializuje na vodohospodářské stavby a právě proto jsou jejími odběrateli především kraje a městské samosprávy. I přesto všech pět společností holdingu, tj. liberecký SYNER, českolipský CL-EVANS, kroměřížský MANĎÁK, jihlavská VHS Vysočina a bratislavská SYNER SLOVAKIA dohromady realizují vprůměru 76 % zakázek pro soukromé investory. Za stavební rok 2007 SYNER předpokládá dosažení obratu 5 miliard korun, na privátní zakázky připadají 4 mld. korun, tj. 80 %.

Ondřej Paclt, tiskový mluvčí S-Group