Jak pro Deník uvedl zástupce investora, projektový manažer Jan Hais, investor Plaza Centers s touto situací navíc nebude nic dělat. Ve skutečnosti totiž nemá důvod, protože s ní projekt počítá.

„Během výstavby prozatím vodu stále odčerpáváme, ale až bude hrubá stavba dokončená, zastavíme odčerpávání a nejspodnější část areálu zaplaví voda do výše průměrných šesti metrů,“ popsal Jan Hais.

Jak dále vysvětlil, z šestimetrové úrovně bude voda odtékat samospádem. Nákupní galerie na Šaldově náměstí v Liberci se touto stavařskou kuriozitou stane v Česku druhým obchodním domem, který má zcela vědomě zaplavený nejnižší suterén.

Podle Jana Haise je sice takové řešení velice složité, ale on sám již jeden obdobný obchodní dům na kontě má.

„Tato technologie je velice náročná na preciznost při základech stavby. Samozřejmě celý v budoucnu zaplavený prostor je doslova prošpikován systémem různých druhů izolací. Z hlediska stavby samotné, její bezpečnosti i komfortu však voda žádné omezení nenese,“ ubezpečil projektový manažer, který již obdobnou situaci řešil při projektu Plaza Centers v Izraeli.

Na Šaldově náměstí tak bude opět jezírko, ale s několika rozdíly. Bude výrazně větší, než bylo ono původní a zrakům veřejnosti bude skryto.

„Přemýšleli jsme nad nějakým zajímavým řešením, jak této situace využít. Vzhledem k velké proměnlivosti výše podzemních vod to však není reálné,“ podotkl Jan Hais.

Podle jeho názoru by například prosklené části podlah posledního nezaplaveného patra mnohdy neměly žádný efekt.

„V období, kdy se sníží hladina podzemní vody, by návštěvníci také mohli koukat do prázdné díry,“ vysvětlil projektový manažer.

Investorská společnost Plaza Centers chce Liberečanům ukázat, co umí. To je také jeden z důvodů, proč snad nic v této nákupní galerii nebude „obyčejné“.

„Chtěli jsme zachovat hodně světla a krásy prostoru. Proto je dominujícím prvkem projektu sklo. Naopak zvenčí bude na fasádě hned několik druhů materiálů. Ať již zmíněné sklo, hliník či mnoho dalších,“ poznamenal projektový manažer.

Hais již stavěl mnoho luxusních obchodních domů po celém světě. Proto je snad i on sám poměrně atypickým projektovým manažerem. Zatímco na jiných stavbách se v jejich průběhu snaží čím dál více ušetřit, nákupní galerie Liberec Plaza se rozhodla svůj projekt pozměnit. „Podlahy v prostorách nákupní galerie jsme změnili. Podle našeho úsudku se bude více hodit přírodní kámen, než podlahy jak je známe v jiných obchodních střediscích,“ popsal Jan Hais.

Aby snad avantgardností nebylo málo, na střeše obchodního domu, který převýší i přilehlou Komerční banku, bude terasa s výhledem. Jelikož tento doplněk má již více obchodních středisek, rozhodla se společnost Plaza Centers pro pomyslnou třešničku na dortu, kterou bude šest nadstandardních bytů přímo na střeše nákupní galerie. Celá střecha je pak komponovaná jako relaxační prostor. Až na vyhrazenou část okolo V.I.P. bytů bude volně přístupná.

Společnost Plaza Centers chce svou chloubu v Liberci otevřít již letos v listopadu, ale snad pro udržení stylu ani dokončovací práce nebudou něčím „obyčejným“. „Během samotného dokončení zde bude pracovat až tisíc lidí,“ poznamenal Jan Hais.

Obchodně je nákupní galerie Liberec Plaza naplněna ze 40 procent a dalších 40 procent je v tuto chvíli ve stádiu jednání před podpisem smlouvy. Plaza Centers prostřednictvím svého dodavatele stavby dává téměř všechny zakázky na své stavbě libereckým firmám.

Stejně jako má Jan Hais svůj osobitý styl, vidí ve své práci také mnohem hlubší rozměr. „Ze zkušenosti vím, že takový projekt mění nejen architektonickou tvář města, ale přímo město samé a jeho obyvatele. Tento projekt je projektem setkávání. Směrem do nově vzniklé pěší zóny budou vysázeny dvě desítky stromů, budou zde lavičky a město společně s námi ožije,“ předeslal svou vizi Jan Hais.