Informace o nové fabrice vyvolala mezi obyvateli Hrádku nad Nisou pozdvižení, na pozoru jsou zejména nezaměstnaní. Ti se ale současně obávají, že většinu pracovních míst zde obsadí polští dělníci, tak jak se to stává zvykem v ostatních průmyslových provozech v příhraničí.

„Zaměstnávání cizinců vnímám jako fakt, se kterým je potřeba počítat. Ostatně od 1. května se otevírá i pracovní trh v sousedním Německu. Bude tedy na místních, zdali nové nabídky na pracovním trhu využijí,“ sdělil starosta Hrádku Martin Půta.

O možném riziku, že místo Hrádeckých najdou v nové fabrice práci Poláci, ví i krajský předseda Asociace samostatných odborů Milan Šubrt. Jak uvedl, investor zatím jméno budoucího provozovatele tají, takže se není na koho obrátit. „Nezaměstnaní v Hrádku jsou z toho nervózní. Nedivím se jim. Vidí situaci v jiných podnicích, kde je procento Poláků výrazné,“ zdůraznil odborář.

Nová fabrika má mít podle místostarosty Hrádku nad Nisou Josefa Horinky rozměry 265 x 145 metrů o výšce 12 m, součástí objektu by měla být přístavba administrativní budovy o rozměrech 61 x 12 m a výšce rovněž 12 m.

V letošním roce by měla být dokončena 1. etapa stavby o rozloze cca 12 tisíc m2. Na jaře příštího roku by zde mělo najít práci prvních 100 lidí, ve finále by tento výrobní park měl zaměstnávat až 300 zaměstnanců. Jak místostarosta doplnil, město prodalo investorovi pozemky za cenu 300 Kč za metr. „Pozemky má investor stavby v tuto chvíli v pronájmu a k odkupu dojde po kolaudaci infrastruktury nutné k provozování záměru – předpoklad je že to bude do konce roku 2011,“ podotkl Horinka.

Část pozemku budoucí továrny leží v ochranném pásmu železnice, zastavěna bude po dokonení všech plánovaných etap plocha cca 40 000 m2 včetně obslužných komukací. „Vzhledm ke svému umístění mezi náspy železniční trati Hrádek – Zittau a nové trasy silnice I/35 Hrádek – Bogatynia podle mého názoru nebude narušovat krajiný ráz svého okolí,“ doplnil starosta města martin Půta.

V průmyslové zóně Oldřichovská zůstává městu Hrádek nad Nisou i po dokončení fabriky k dispozici cca. 130 000 metrů čtverečných. Zkušební provoz by podle informací společnosti VGP měl být zahájen do konce roku 2011.

Jak to vidí odborář?

Zaměstnávání polských dělníků v českých fabrikách začalo dávno před krizí, kdy tady chyběli zaměstnanci. Navíc Poláci dělali za peníze, za které by většina Čechů nepracovala. Dnes je to problém. V Polsku je obrovská nezaměstnanost a pracovní agentury je sem houfně vozí. Bohužel, vezmou si i velkou část jejich výdělku, takže Poláci tady pracují v podstatě za minimální mzdu.

Milan Šubrt, odborář