Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 982 km (bez přípojek), počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 954 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 192.

Plnění plánu obnovy majetku

SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Její investiční akce probíhají v rámci stavební sezóny postupně a rovnoměrně na celém jejím území působnosti. Jsou plánovány s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury. Rekonstrukce vodovodů a kanalizací s sebou přinášejí rozkopané ulice a silnice, což způsobuje dopravní omezení, ale i zvýšenou hlučnost a prašnost v okolí po dobu stavby.

Bezpochyby jste to s nelibostí zaregistrovali i během svých prázdninových cest. Vždy se ale snažíme tyto doprovodné těžkosti omezit na minimum, proto naše stavby koordinujeme s vlastníky dalších sítí v komunikacích a s vlastníky či správci komunikací, aby k uzavírkám nedocházelo na stejném místě opakovaně. Klimatické podmínky letošního léta nám umožnily realizovat investiční akce v převážné míře zcela bezproblémově a v souladu s harmonogramem staveb, což je předpokladem splnění celoročního plánu. V těchto týdnech zahajujeme poslední naplánované stavby roku 2016, abychom je stihli dokončit ještě do nástupu zimy, kdy bude nutné na komunikacích provádět náležitou zimní údržbu.

Logo SVS.Zdroj: Severočeská vodárenská společnost a. s.

Legislativní tlak na růst ceny vody

Objem prostředků, které SVS věnuje na obnovu majetku (jenž je z 60 % za svou životností), se rok od roku zvyšuje. Letos jde o 1,27 miliardy korun, a přesto se stárnutí majetku nepodařilo zastavit, protože potřeba investic do jeho obnovy je vyšší, než jsou finanční zdroje. Celých 25 % ceny vody si totiž nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací. Na SVS jako vlastníka zůstane jen 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku. SVS i za těchto podmínek provádí obnovu majetku velmi efektivně, takže majetek je nadále provozuschopný. Meziroční změny v ceně vodného a stočného v regionu SVS jsou přitom minimální, bez výrazných skoků a víceméně kopírují inflaci. Je však nutné počítat s dalším legislativním tlakem na růst ceny vody, vyvolaným jak zpřísněním limitů pro malé čistírny odpadních vod (opět nad požadavky EU, takže s vynucenou potřebou velkých investic vodárenské společnosti do technologií), tak výrazným zvýšením poplatků pro stát za podzemní i povrchovou vodu, kterou vodárenská společnost od státu musí nakupovat jako surovinu pro výrobu pitné vody.

Obnova majetku SVS probíhá podle plánu.Zdroj: Severočeská vodárenská společnost a. s.

Investice SVS v roce 2016 do vodárenské infrastruktury v rámci Libereckého kraje

Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2016 jsou po okresech v rámci Libereckého kraje stanoveny v uvedených objemech:
investice pro okres celkem (obnova a strategické)
Česká Lípa 21 staveb.........cca 123 mil. Kč
Jablonec n. N. 12 staveb..........cca 98,8 mil. Kč
Liberec 12 staveb..........cca 74,4 mil. Kč


Některé stavby zahájené ještě loni pokračují letos. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení:
Okres Česká Lípa: Chotovice – rek. vodojemu Nový Bor – Chotovický vrch (II/2017)
Okres Jablonec nad Nisou: Rychnov u Jablonce n. N. – rek. ČOV (X/2016), Držkov – odstranění 4 kanal. výústí a nová ČOV (XI/2016).

Nyní jsou v realizaci nebo před zahájením v okresech Libereckého kraje tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2016, s termínem dokončení:

Okres Česká Lípa: Holany – rek. ČOV (IX/2016), Pertoltice p. Ralskem – rek. vodovodu (IX/2016), Svor u zákl. školy – rek. vodovodu (IX/2016), Cvikov ul. Tyršova, Malá a Pětidomky (IX/2016), Žandov ul. Kostelní a Potoční – rek. vodovodu a kanalizace (IX/2016), Nový Bor Liberecká – rek. kanalizace (IX/2016), Sosnová – rek. vodovodu (IX/2016), Mimoň ul. Pražská, Nová a Křížová – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Doksy Staré Splavy ul. Zátiší – II. etapa rek. vodovodu (X/2016), Ždírec v Podbezdězí – rek. vodovodu (X/2016), Sloup v Čechách – rek. vodovodu (X/2016), Svor – rek. svodného řadu (X/2016), Česká Lípa Litoměřická ul. – rek. vodovodu (X/2016), Doksy – Staré Splavy ul. Lázeňský vrch – rek. vodovodu (XI/2016), Svor Rousínov – úpravna vody (IV/2017), Svor – úpravna vody (V/2017), Česká Lípa, Děčínská, Na Blatech – rek. kanalizace (XI/2016)

Okres Jablonec nad Nisou: Jablonec n. N. Sokolí ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Jablonec n. N. Rybářská ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Rychnov u Jablonce n. N. ul. Zálesí – Košovy – rek. vodovodu (IX/2016), Jablonec n. N. ul. Pod Skalkou – rek.kanalizace a vodovodu (X/2016), Desná Sklářská ul. – rek. vodovodu (X/2016), Rychnov u Jablonce n. N. – rek. ČOV (X/2016), Albrechtice v Jizerských horách Novina – rek. přívodního řadu (XI/2016), Držkov u koupaliště – rek. kanalizace (XII/2016)

Okres Liberec: Rynoltice – rek. přívod. řadu z ČS do vodojemu (IX/2016), Liberec Šamánkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Liberec Oblačná ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Osečná ul. Dolní Selská – rek. vodovodu (IX/2016), Český Dub ul. Předměstí – rek. vodovodu (IX/2016), Liberec Horní Hanychov – rek. vodojemu (IX/2016), Liberec ul. Česká Tvrz – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Liberec Jizerská ul. – rek. vodovodu a kanalizace (IX/2016), Český Dub – rek. ČS Libíč (IX/2016), Radimovice – rek. vodovodu III.etapa (X/2016), Liberec ul. Dr. M. Horákové – rek. kanalizace a vodovodu (X/2016), Liberec ul. Zámecký vrch – rek. vodovodu (X/2016), Chotyně – rek. vodojemu (XI/2016), Liberec Vesec- přebudování ČOV na ČSOV (XI/2016)

Okres Semily: Harrachov Rýžoviště – rek. vodojemu (IX/2016).
Kromě výše uvedených jmenovitých investičních akcí probíhají na majetku SVS další drobné investiční akce. Letos je jich naplánováno v celém regionu SVS přes 200 v celkovém objemu kolem 80 milionů korun. Předmětem díla je např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla apod.