Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 982 km (bez přípojek), počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 954 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 192.

SVS, a. s., logo.SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Její investiční akce probíhají na celém jejím území působnosti. Jsou plánovány s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury, a na akcionáři - městy a obcemi - schválený Podnikatelský záměr SVS na pětileté období.

Příznivé klimatické podmínky nám letos umožnily hned od ledna pracovat na těch rozsáhlejších akcích, které přecházejí z minulého roku, a současně zahajovat řadu investičních akcí v rámci investičního plánu na rok 2016. Nyní, koncem dubna, je naše stavební sezóna v plném proudu.

Obnova majetku v centru pozornosti

SVS při svém vzniku v roce 1993 od svých akcionářů převzala rozsáhlý, dlouhodobě podinvestovaný infrastrukturní majetek. Dnes je průměrně 60 % tohoto majetku je za svou životností, především liniové stavby - vodovodní a kanalizační sítě.

Věnujeme proto pozornost přípravě a realizaci staveb právě v oblasti obnovy majetku. Na ně je letos připadne celých 80 % z celkového objemu 1,27 miliardy korun určených na investice SVS.

Potřebujeme mnohem více prostředků

Finanční zdroje z ceny vody, jež máme k dispozici, zdaleka nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle fyzického stavu infrastruktury. Celých 25 % ceny vody si nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj.

Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací. Na SVS jako vlastníka zůstane jen 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku.

Efektivita a koordinace

Inkasované prostředky z ceny vody se snažíme co nejefektivněji směrovat do obnovy. Díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se SVS podařilo dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek o 20 % a více pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví).

Snažíme se naše stavby koordinovat jak s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích a s vlastníkem komunikací, tak i s městy a obcemi, našimi akcionáři.

Investice SVS do vodárenské infrastruktury v rámci Libereckého kraje

Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2016 jsou po okresech v rámci Libereckého kraje stanoveny v uvedených objemech:

okres investice pro okres celkem (obnova a strategické)
Česká Lípa 21 staveb cca 123 mil. Kč
Jablonec n. N. 12 staveb cca 98,8 mil. Kč
Liberec 12 staveb cca 74,4 mil. Kč

Některé stavby zahájené již loni přešly do letoška. Důvodem byl začátek zimního období a ukončení provozu obaloven, jakož i nepovolení vstupu do komunikací ve správě SÚS a Krajských správ silnic v zimním období. Stavby proto byly v zimních měsících adekvátně zakonzervovány a práce na nich byly opět zahájeny ihned po spuštění provozu výroben živičných směsí. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení:

Okres Česká Lípa: Mimoň Sokolská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (V/2016), Chotovice – rek. vodojemu Nový Bor – Chotovický vrch (II/2017)

Okres Jablonec nad Nisou: Tanvald – rek. dvou vodojemů Malý Špičák (VIII/2016), Rychnov u Jablonce n. N. – rek. ČOV (X/2016), Držkov – odstranění 4 kanal. výústí a nová ČOV (XI/2016)

Okres Liberec: Chrastava – intenzifikace ČOV (IV/2016), Příšovice – rek. podtlakové ČSOV (VI/2016)

Díky intenzivnímu soutěžení, které jsme zahájili již koncem roku 2015, jsme mohli začít realizovat stavby zařazené v rámci investičního plánu 2016 hned, jakmile to klimatické podmínky dovolily. Naším cílem je dosáhnout rovnoměrného plnění plánu v průběhu roku. Právě jsou v realizaci nebo před zahájením v okresech Libereckého kraje tyto jmenovité stavby, s termínem dokončení:

Okres Česká Lípa: Nový Bor – nová úpravna vody (IV/2016), Doksy Sluneční ul. – rek. kanalizace (IV/2016), Sosnová – rek. vodovodu (VIII/2016), Nový Bor ul. Rumburských hrdinů – rek. vodovodu (VI/2016), Zahrádky, Borek – rek. čerpací stanice surové vody (VII/2016), Stružnice – Jezvé Chalupnická ul. – rek. vodovodu (VII/2016), Dubnice – rek. přivaděče Útěchovice (VIII/2016), Mimoň Hraničářská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Holany – rek. ČOV (IX/2016), Pertoltice p. Ralskem – rek. vodovodu (IX/2016), Svor u zákl. školy – rek. vodovodu (IX/2016)

Okres Jablonec nad Nisou: Železný Brod, Horská Kamenice – rek. vodojemu (VI/2016), Smržovka Hřbitovní ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Tanvald Větrná a Vnitřní ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Rychnov u Jablonce n. Nisou Tyršova a Brusičská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Jablonec n. Nisou Mšenská – rek. vodovodu (VIII/2016), Jablonec n. Nisou Sokolí ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016)

Okres Liberec: Český Dub – rek. čerpací stanice Libíč (VII/2016), Hrádek n. Nisou, Horní Sedlo – rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Chrastava Liberecká ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Liberec Na Zápraží a Orlí ul. – odstranění 3 kanal. výústí (VIII/2016), Liberec Šamánkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Liberec Oblačná ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Český Dub ul. Předměstí – rek. vodovodu (IX/2016), Radimovice – rek. vodovodu III.etapa (X/2016).

Kromě výše uvedených jmenovitých investičních akcí probíhají na majetku SVS další drobné investiční akce. Letos je jich naplánováno v celém regionu SVS přes 200 v celkovém objemu kolem 80 milionů korun. Předmětem díla je např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla apod.

Autor: SVS, a. s.

Ilustrační foto.