Podle představitele krajského vedení Asociace samostatných odborů Milana Šubrta, tato část regionu zřejmě nejcitelněji utrpěla ekonomickou krizí. „Frýdlantsko dopadlo skutečně velice špatně,“ podotkl Milan Šubrt.

„Na Frýdlantsku prakticky chybí zahraniční kapitál, dlouhodobě je v této oblasti koncentrovaná míra nezaměstnanosti a zřejmě minimálně z části vinou ekonomické krize tam ukončili provoz hned dvě velké fabriky,“ popsal vývoj ve frýdlantském výběžku předseda krajské odborové centrály Milan Šubrt.

„Výrobu ukončil Steinel a prakticky skončila také Tiba. Tím nezaměstnanost Frýdlantska zase posunula svou laťku a pro lidi, kteří tam žijí, je to skutečně jen velice těžko řešitelný problém. Aby toho nebylo málo, tak teď od nového roku z Frýdlantského výběžku odchází společnost Knorr, která bude dále působit v liberecké průmyslové zóně,“ doplnil.

Podle Milana Šubrta se velice aktivně snaží situaci řešit úřad práce z přilehlého krajského města. „Doopravdy úřad práce dělá vše, co je v jeho moci, na Frýdlantsko zaměřil různé programy vzdělávání a rozšíření kvalifikací. Za odbory se snažíme také apelovat na zaměstnavatele, aby se do těchto podpůrných programů hlásili, ale popravdě vedle mnoha pozitivních příkladů se najdou i firmy, které raději zaměstnancům zkrátí pracovní týden, než by se zabývali řádným zvládnutím legislativy, zaměstnancům umožnili dosáhnou širšího vzdělání, přičemž náklady prostřednictvím úřadu práce nese stát. Zaměstnanci pak nejen nemají výhodu na trhu ve formě další kvalifikace, ale přicházejí i o peníze, které by jinak dostali, jakkoliv to zaměstnavatele ve skutečnosti téměř nic nestojí,“ popsal holou realitu předseda ASO.

Dotkla se vás nějak ekonomická krize? Pište do diskuze pod článkem.

Na závěr výčtu smutné situace bývalé chlouby Libereckého kraje Milan Šubrt poznamenal, že ne zcela všechny orgány státu i samosprávy se snaží hasit sociální požár, který na Frýdlantsku vzniká.

„Nemohu to samozřejmě tvrdit s absolutní jistotou, ale například ze strany Libereckého kraje nemohu říct, že bych viděl nějakou zásadní pomoc Frýdlantsku nebo intervenci, která by alespoň výrazně snížila sociální dopady na rodiny nezaměstnaných, nebo otvírala cestu ke konstruktivnímu a stabilnímu řešení.

Frýdlantsko potřebuje rychlostní silnici

Liberec, Frýdlant – Ekonomická krize zasáhla také malé a střední podniky. Jejich zájmy v kraji reprezentuje Hospodářská komora, která předně tuto část spektra zaměstnavatelů sdružuje. V Liberci stojí v čele komory Martin Procházka.

Když se ohlédnete za uplynulými událostmi, považujete krizi za skutečnou nebo spíše virtuální? Vždyť umožnila firmám snížit počet zaměstnanců a získat k tomu státní subvence…
Krize skutečně existovala a existuje. Její dopady jsou skutečně velmi reálné i v regionálním měřítku. Média jistě mohla přispět k určitému dramatizování celé situace, ale určitě neměla takový vliv, aby krizi vyvolala.

Dobrá tedy. Pokud jsme zde měli krizi, jak za Hospodářskou komoru hodnotíte její zvládnutí?
Hodnotit, jestli jsme situaci zvládli a přijatá opatření byla efektivní, to ještě dnes nejde. Krize podle mého názoru ještě zdaleka neskončila a myslím, že prostor pro hodnocení bude až v závěru roku příštího.

Jsou ovšem místa v našem regionu, která vyžadují akutní řešení. Jakožto představitel zásadní ekonomické sféry jistě vnímáte, že tyto oblasti skutečně žádají pomoc, například Frýdlantsko.
Frýdlantsko je velký a dlouhodobě neřešený problém. Budoucnost této části regionu vidím jednak v rozvoji průmyslu, v posílení a rozvoji cestovního ruchu a zahraniční spolupráci. Obchodní komora má mimo jiné právě v tomto roce velmi dobré zkušenosti z jednání a navazování kontaktů se Saskem. Umím si velmi dobře představit například nějakou firmu příhraniční průmyslové zóny. V kombinaci s rozvojem již jmenovaného cestovního ruchu to vidím jako velmi reálnou možnost, jak postavit Frýdlantský výběžek opět na nohy.

Ale pokud by takové řešení bylo dosažitelné, tak proč již není realizované? Je přece nepřípustné ignorovat stále těžší pozici této oblasti a jakoby předstírat, že se Frýdlantsko Libereckého kraje jaksi netýká.
Záchrana situace na Frýdlantsku vyžaduje sice jedno, ale zato zásadní rozhodnutí. Tato část regionu musí mít rychlostní komunikaci. Tím se otevře cesta pro dopravu lidí za prací, dále pro průmyslové transporty, z hlediska cestovního ruchu se oblast stane dosažitelná a význam celé příhraniční oblasti podstatně stoupne.