Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 982 km, počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 954 km, počet čistíren odpadních vod je 192.

SVS, a. s., logo.SVS průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Její investiční akce probíhají v rámci stavební sezóny postupně, a to rovnoměrně na celém jejím území působnosti.

Jsou plánovány s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury, a v souladu s akcionáři - městy a obcemi - schváleným Podnikatelským záměrem SVS na pětileté období. Letošní mírný průběh zimy již umožnil dokončovat některé rozsáhlejší akce, které pokračují z minulého roku, a současně zahajovat řadu investičních akcí v rámci investičního plánu SVS na rok 2016.

Dlouhodobý úkol číslo jedna - obnova majetku

SVS při svém vzniku v roce 1993 od svých akcionářů převzala rozsáhlý, dlouhodobě podinvestovaný infrastrukturní majetek. Průměrně 60 % tohoto majetku je i dnes – přes roky masivních investic - za svou životností: konkrétně až 65 % vodovodních sítí, 58 % kanalizací, 44 % úpraven vody a 34 % čistíren odpadních vod.

V první řadě potřebují rekonstrukci sítě starší než sto let, které jsou mnohdy v havarijním stavu. Ve špatném stavu však bývají i mnohem mladší sítě, např. ty vybudované v tzv. „akcích Z" při použití nevhodných trubních materiálů a nedodržování stavebních postupů.

Nedostatečný podíl z ceny vody pro vlastníka sítí

Ilustrační foto.V roce 2016 bude SVS investovat do majetku 1,27 miliardy korun, přičemž jde o vlastní prostředky SVS z ceny vody. Dělí se v poměru 80 % (992 mil. Kč) na obnovu vodohospodářského majetku a 20 % (278 mil. Kč) na strategické investice, vyvolané legislativou. Finanční zdroje z ceny vody, jež máme k dispozici, ale zdaleka nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle fyzického stavu infrastruktury.

Celých 25 % ceny vody si nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací.

Na SVS jako vlastníka zůstane jen 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku. A do budoucna vzhledem k připravovaným změnám legislativy hrozí další zvýšení odvodů pro stát na úkor vlastníka sítí. Je proto samozřejmé, že intenzivně hledáme možnosti úspor.

Efektivita skloňovaná ve všech pádech

Inkasované prostředky z ceny vody se snažíme co nejefektivněji směrovat do obnovy, a to pomocí analýzy, hodnocení a bodování stavu majetku. Díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se SVS podařilo dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek o 20 % a více pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví).

Snažíme se naše stavby koordinovat s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích a s vlastníkem komunikace. Velmi důležitým aspektem koordinace našich staveb je součinnost s našimi akcionáři, tj. s městy a obcemi, které v místě rekonstrukce našich sítí následně provádějí své investiční akce, ať už to jsou obnovy povrchů komunikací v celé šíři či náročnější investice typu revitalizace lokality.

Důsledkem těchto opatření je nejen zkrácení doby, která obyvatelům přináší komplikace v dopravě, stavební hluk a prašnost, ale i finanční úspora v důsledku rozdělení nákladů mezi všechny zúčastněné investory.

„Protože je dodržení sociálně únosné ceny vody zakotveno v Podnikatelském záměru SVS na roky 2016-2020, naráží odůvodněná potřeba zvýšeného tempa obnovy našeho zastaralého majetku na limity ceny vody. Na všech jednáních s našimi akcionáři proto hledáme kompromisy, co se týče potřeb obnovy majetku. Velice pozorně také vyhodnocujeme všechny okolnosti mimo naši působnost, které se procesu obnovy vodárenského majetku mohou negativně dotknout, a upozorňujeme na potřebu systémového řešení," dodává Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Investice SVS do vodárenské infrastruktury v rámci Libereckého kraje

Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2016 jsou po okresech v rámci Libereckého kraje stanoveny v uvedených objemech:

okres investice celkem (obnova a strategické)
Česká Lípa 21 staveb cca 123 mil. Kč
Jablonec n. N. 12 staveb cca 98,8 mil. Kč
Liberec 12 staveb cca 74,4 mil. Kč

Některé stavby zahájené již loni přešly do letošního roku. Důvodem pro posun termínu dokončení staveb a finálních úprav povrchů komunikací byl začátek zimního období a ukončení provozu obaloven.

Ilustrační foto.S tím souvisí nesouhlasné vyjádření jednotlivých úřadů a odborů dopravy ke zvláštnímu užívání místních komunikací, stejně tak nepovolení vstupu do komunikací ve správě SÚS a Krajských správ silnic v zimním období. Stavby proto byly v zimních měsících adekvátně zakonzervovány a práce na nich jsou nyní po spuštění provozu výroben živičných směsí opět zahajovány. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení:

Okres Česká Lípa: Mimoň Sokolská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (V/2016), Chotovice – rek. vodojemu Nový Bor – Chotovický vrch (II/2017)
Okres Jablonec nad Nisou: Tanvald – rek. dvou vodojemů Malý Špičák (VIII/2016), Rychnov u Jablonce n. N. – rek. ČOV (X/2016), Držkov – odstranění 4 kanal. výústí a nová ČOV (XI/2016)
Okres Liberec: Chrastava – intenzifikace ČOV (IV/2016), Příšovice – rek. podtlakové ČSOV (VI/2016)

Již od přelomu roku intenzivně soutěžíme, abychom stavby zařazené v rámci letošního investičního plánu mohli začít realizovat ihned, jakmile to klimatické podmínky dovolí, a tím dosáhli rovnoměrného plnění plánu v průběhu roku. Nyní jsou v realizaci nebo před zahájením v okresech Libereckého kraje tyto stavby, s termínem dokončení:

Okres Česká Lípa: Nový Bor – nová úpravna vody (IV/2016), Doksy Sluneční ul. – rek. kanalizace (IV/2016), Sosnová – rek. vodovodu (VIII/2016), Nový Bor ul. Rumburských hrdinů – rek. vodovodu (VI/2016), Zahrádky, Borek – rek. čerpací stanice surové vody (VII/2016), Stružnice – Jezvé Chalupnická ul. – rek. vodovodu (VII/2016), Dubnice – rek. přivaděče Útěchovice (VIII/2016), Mimoň Hraničářská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Holany – rek. ČOV (IX/2016), Pertoltice p. Ralskem – rek. vodovodu (IX/2016), Svor u zákl. školy – rek. vodovodu (IX/2016)
Okres Jablonec nad Nisou: Železný Brod, Horská Kamenice – rek. vodojemu (VI/2016), Smržovka Hřbitovní ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Tanvald Větrná a Vnitřní ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Rychnov u Jablonce n. Nisou Tyršova a Brusičská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), Jablonec n. Nisou Mšenská – rek. vodovodu (VIII/2016), Jablonec n. Nisou Sokolí ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016)
Okres Liberec: Český Dub – rek. čerpací stanice Libíč (VII/2016), Hrádek n. Nisou, Horní Sedlo – rek. vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Chrastava Liberecká ul. – rek. vodovodu (VIII/2016), Liberec Šamánkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Liberec Oblačná ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Český Dub ul. Předměstí – rek. vodovodu (IX/2016).

Kromě výše uvedených jmenovitých investičních akcí probíhají na majetku SVS další drobné investiční akce. Letos je jich naplánováno v celém regionu SVS více jak 200 v celkovém objemu přes 80 mil. Kč. Předmětem díla je např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla apod.

Ilustrační foto.

Autor: SVS, a. s.