Cílem jejího vzdělávacího projektu, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR, nazvaného Profesionalizace a obnova venkova Libereckého kraje,bylo efektivně připravit členy a pracovníky místních akčních skupin na distribuci finančních prostředků, které mají šanci získat během příštích sedmi let z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Členové místních akčních skupin se tak dozvěděli, jak například napsat žádost nebo jak administrovat projekty.

Místních akčních skupin, což jsou organizace vytvořené na principu partnerství veřejné správy, podnikatelů a neziskového sektoru na určitém území, působí v kraji jedenáct, v celé republice pak přibližně sto padesát. Každá aktivní skupina má vytvořený svůj strategický plán Leader, na jehož základě přerozděluje získané finanční prostředky místním žadatelům. Těmi mohou být neziskové organizace, občanská sdružení nebo například místní podnikatelé.

„V dubnu 2008 bylo v rámci Osy IV. Programu rozvoje venkova, vybráno 48 místních akčních skupin, z nichž 4 byly z Libereckého kraje,“ řekla manažerka Národní observatoře venkova Petra Svobodová s tím, že čtyři krajské místní akční skupiny získaly každá 70 až 100 miliónů korun na příštích sedm let.

Národní observatoř venkova vznikla v roce 2005 jako obecně prospěšná společnost s cílem přispívat ke zvyšování odborné kapacity všech aktérů rozvoje venkova a především místních akčních skupin. V rámci vzdělávacího projektu tak realizuje několik vzdělávacích kurzů. Tak například kurz Manažer libereckého venkova, jeho účastníky byli zástupci odborů rozvoje několika obcí. Dále Venkovský manažer, připravený pro manažery místních akčních skupin. V nejbližší době pak proběhne seminář Evropské fondy, který během tří dnů představí účastníkům možnosti financování jejich projektů na venkově.