Od začátku programu získalo podporu ČSOB a veřejnosti 297 projektů po celé republice v celkové výši 33 800 000 Kč. V každém kraji soutěží čtyři. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisté, které budeme postupně představovat na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních pro-středků od veřejnosti. Výsledná suma nakonec určí i částku, kterou finalistům přispěje ČSOB.

„I v jarní části se probojovalo do finále množství zajímavých a lokálně prospěšných pro-jektů. Těším se, že je společně s veřejností finančně podpoříme a opět tak přineseme zlepšení do všech krajů po celé České republice,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Celkem získá finanční dar 60 projektů, čtyři v každém z 15 regionů. Novinkou je rozdě-lení Prahy na dva regiony. ČSOB jim přispěje částkou 2 250 000 Kč. Tato suma ještě díky darům od veřejnosti naroste.

Koupel i pro ležící pacienty

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořena celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů, přes nákup potřebného vybavení do hospiců až po opravu poničených varhan. A i letošní jarní kolo nemá o kvalitní prospěšné projekty nouzi, celkem se jich přihlásilo 263. V Libereckém kraji se o finanční příspěvek uchází tyto projekty: Sad pro všechny u Zero waste chalupy, Mobilní koupelna, Pomoc pro život s rakovinou a Nový vůz pro seniory (charitní taxi).

Druhým představeným uchazečem je Hospic sv. Zdislavy s projektem Mobilní koupelna. Jeho cílem je pořídit do lůžkového hospice druhou mobilní koupací vanu, aby bylo možné bez problémů zabezpečit osobní hygienu i ležících klientů. Proud teplé vody, umytí ce-lého těla kvalitní kosmetikou, opláchnutí a vyfoukání vlasů, následné promazání a uložení do čistých voňavých peřin, je součástí mycího rituálu.

Očista není důležitá jenom pro samotného nemocného, ale také pro jeho blízké, kteří ho navštěvují. „Již deset let s láskou pečujeme o všechny, kteří končí svou pozemskou pouť. K úlevě od bolesti a pocitu komfortu patří nesporně voňavá koupel a promazání celého těla,” říká Albína Horáková z Hospice sv. Zdislavy.

Lidé rozhodnou

O tom, komu přispěje ČSOB největší částkou, se rozhoduje právě teď na www.csobpo-maharegionum.cz. Přispět je možné až do 2. července. Jen za ČSOB poputuje do každého regionu 150 000 Kč. Výše finančního příspěvku banky se odvíjí od toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Nejúspěšnější žadatel v daném regionu dostane 50 000 Kč a na účty dalších tří poputuje 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč.

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou část-kou 1 672 791 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdě-lovalo 3 922 791 Kč. Nejúspěšnější uchazeči budou známi už 8. července.

Komerční sdělení