Z různých statistik vyplývá, že každý člověk v průměru disponuje až 70 hesly, kterými se hlásí do různých aplikací a online řešení. Nyní přichází na trh ještě další ověřovací metoda - bankovní identita. Znamená to další hesla a klíče navíc?
Vůbec ne. Je to právě naopak. Máte pravdu, že jak se náš svět postupně digitalizuje, rozrůstá se i svazek klíčů, které potřebujeme k odemykání jednotlivých dveří v online prostoru. Lidé musí vytvářet a pamatovat si stále nová vstupní hesla, kódy. Uvědomili jsme si, že bankovní identita může sloužit jako „super“ klíč, který vám otevře velké množství dveří, aniž byste museli dělat a učit se cokoliv nového.

Ale bankovní identita je přece nová metoda…
Právě že není. Bankovní identitu již dnes využívá kolem 5,5 milionů lidí v Česku. Každý den se jejím prostřednictvím hlásí do svých internetových bankovnictví.  Díky tomu je to již dnes suverénně nejrozšířenější nástroj ověření totožnosti. Lidé tento způsob přihlašování vnímají jako velmi spolehlivý, bezpečný, důvěřují mu. A vlastně si při tom ani neuvědomují, že to, co používají, je bankovní identita. S trochou nadsázky je bankovní identita jakýsi „Yetti naruby“ – většina lidí se s ní již setkala, ale ani o tom neví.

Co přesně tedy bankovní identita je?
Je to metoda, kterou bance prokážete, že jste to skutečně Vy. V praxi to je způsob, jak se přihlašujete do svého internetového bankovnictví - ať již využíváte SMS kód, elektronický klíč, anebo jen otisk prstu.

Jak se tedy z bankovní identity stane „super“ klíč k otevírání dalších dveří které nevedou jen do internetového bankovnictví?
Banky se rozhodly nabídnout tuto metodu ověření totožnosti i třetím stranám, tedy dalším provozovatelům online služeb. Napřed jsme začali u státu, který nabízí širokou škálu různých online služeb, které ale až dosud nejsou využívané tak, jak by mohly být. Česká spořitelna začala od počátku letošního roku nabízet svým klientům, kteří mají bankovní identitu, možnost využít ji i k přihlášení do Portálu občana, ve kterém jsou dostupné různé online služby státu – ať již se jedná o možnost kontrolovat bodový stav řidiče, nahlížet do katastru nemovitostí, podávat žádosti o Covid podpory a mnoho dalšího. Během ledna jsme tuto službu zpřístupnili 1,8 milionu klientů, a do dnešního dne ji 30,000 lidí využilo. Během roku se chystáme umožnit provádět online ověření a elektronický podpis i vůči soukromému sektoru.

Proč zatím tuto službu nenabízejí všechny banky?
K tomu, abyste mohli potvrdit svoji totožnost prostřednictvím bankovní identity, musí vaše banka získat licenci od Ministerstva financí. Tu zatím má pouze Česká spořitelna, ČSOB a také Komerční banka. Těšíme se, že další banky budou následovat.

V minulém týdnu ale oznámila společnost Bankovní identita, a.s., že se již deset bank rozhodlo spolupracovat na vytvoření jednotné identity pro trh. Jak máme tuto zprávu číst?
Bankovní identita, a.s. je společnost, kterou založily právě Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka, aby nabízela služby bankovní identity soukromým firmám Jejím cílem je sjednotit bankovní identity jednotlivých bank do jednoho řešení, které bude zhruba od poloviny roku dostupné firmám. Je výbornou zprávou pro celý trh že již deset bank se rozhodlo spolupracovat.

Tento rozhovor a další zajímavé informace ze světa podnikání na financí najdete v v příloze Moje peníze v pondělním vydání regionálního Deníku.

Proč je to pro trh důležité? Vždyť je přece jedno, jestli k prokázání totožnosti využiju bankovní identitu České spořitelny, anebo třeba Air Bank?
Jedno je to z pohledu klienta. Ale z pohledu firmy, resp. poskytovatele online služeb, to úplně jedno není. Jedno řešení znamená jedny náklady na instalaci a provoz. A hlavně jednotný přístup k většině občanů s bankovní identitou v ČR. Jako příklad uvádím následující - představte si, že jste organizátorem koncertu. Je jasné, že budete preferovat, když návštěvníci budou moci u vchodů vložit vstupenku do jediného scanneru, který ověří její platnost a následně je pustí dovnitř, než abyste museli stát u vchodů s několika různými scannery a používat je podle toho, kde si lidé vstupenku koupili.

Jak bude fungování bankovní identity vůči soukromým firmám fungovat? Na rozdíl od lidí a státu budou za tuto službu muset firmy platit. Proč by to měly dělat?
Protože se jim to vyplatí. Jak jsem již zmiňoval, bankovní identitu již nyní využívá 5,5 milionů lidí. Z pohledu firem to znamená, že mají možnost své online služby a produkty velmi rychle zpřístupnit milionům spolehlivě ověřených zákazníků, aniž by musely investovat do vývoje vlastních identifikačních systémů, jejich aktualizací, atd. Pro některé firmy jsou dokonce zákonem vyžadované podmínky pro ověření a současná online řešení, jako je například focení občanského průkazu, jsou na rozdíl od bankovní identity komplikovaná a nespolehlivá. 

V současnosti ale přece existují i další univerzální přihlašovací metody. Se státem lze komunikovat přes datové schránky, anebo elektronické občanky…
To máte pravdu. Způsobů, jak elektronicky prokázat svoji totožnost, je více. Žádná ale není tak rozšířená a tak pozitivně vnímaná, jako je bankovní identita. Hlavním argumentem je využívanost jednotlivých metod. Například elektronické občanky zatím nejsou masově využívány. Důvodem může být i to, že například v případě elektronických občanek by je lidé museli sami aktivovat, nahrát si na ně různé klíče a certifikáty, vytvářet několik nových PINů. To všechno v případě bankovní identity dělat nemusí. V případě bankovní identity lidé mohou dělat to, na co jsou dlouhodobě zvyklí, nemusí nahrávat žádné nové aplikace, nemusí si pamatovat žádná nová hesla. V tom je kouzlo bankovní identity. Je jednoduchá, důvěryhodná, lidé ji mají „osahanou“.

Ne každý ale chce, aby poskytovatelé různých online služeb měli přístup i k jeho bankovním datům…
Ale oni je mít nebudou! Ani nesmí. Bankovnictví je nejregulovanější odvětví na trhu.. Data spravovaná bankami podléhají bankovnímu tajemství, a to je neprolomitelné. Potvrdit identitu prostřednictvím bankovní identity znamená, že rámci online procesu dochází k ověření vaší totožnosti.

Banka potvrdí poskytovateli online služby, že na druhém konci jste skutečně Vy.. To je všechno, nic víc. V žádném případě banka nikdy neposkytuje informace o stavu Vašich účtů či platební historii. Právě nesdílení dat je dalším silným argumentem ve prospěch bankovní identity. Lidé mnohdy váhají, zdali začít využívat některou online službu proto, že se například obávají, že budou muset sdílet svoje data. V bankovní identitě mají záruku, že to nenastane.

Tak to vezměme z druhého konce. Banky sice nebudou sdílet klientská data s třetími stranami, sami ale uvidí, co daný klient online poptává, jaké záležitosti a s kým si vyřizuje. I tento pohled „do karet“ může být někomu nepříjemný…
I zde platí, že ani banka nemá možnost zjistit, co klient u dané firmy poptával, jakou transakci uskutečňoval. Když se například klient banky prostřednictvím bankovní identity přihlásí k digitální službě státu, jediné, co banka ví je, že se přihlásil k nějaké digitální službě státu. Banka už ale nemá dohled na to, jaké služby klient poptával.

Bankovní identita představuje pomyslný „klíč“, který odemyká dveře. Ani banka, ani úřady, ani firmy, ale nevidí na druhou stranu dveří. Stát ani firmy nemohou nahlédnout do Vašeho bankovního účtu, a ani banka nemůže vidět, co konkrétně „klíčem“ odemykáte.

Má klient banky, který má bankovní identitu a již ji využil k prokázání totožnosti vůči třetí straně, možnost odvolat svůj souhlas s tím, aby banka potvrzovala jeho totožnost?
Samozřejmě ano. Veškeré potvrzování identity probíhá za souhlasu klientů. Klientský souhlas je vyžadován pro každé ověření identity vůči třetím stranám. Jestliže si klient nebude přát potvrzovat svoji bankovní identitou vlastní totožnost, bude ji i nadále využívat pouze ve vztahu ke své bance. Nabídka rozšíření využití bankovní identity je pro klienta možnost, kterou mu nabízíme, nikoliv povinnost.

K jakým účelům jde v současnosti bankovní identitu využít?
Kromě samotného přihlašování do internetového bankovnictví jsme umožnili klientům přihlašovat se do již zmiňovaného Portálu občana. Těšíme se, že další zajímavé možnosti přibydou již v březnu.

Jaká to budou?
Generální finanční ředitelství plánuje spustit tzv. online finanční úřad, přes který bude možné podávat elektronicky daňová přiznání. A to i bez toho, abyste si museli zakládat datovou schránku. Koncem března navíc začne probíhat i sčítání lidu, a i k němu se bude možné přihlásit přes bankovní identitu. V soukromém sektoru bude první využití v oblasti pojišťoven, dodavatelů energií a telekomunikací. 

Upřímně, je až tak velký rozdíl, jestli se přihlásím do online formuláře ke sčítání lidu přes bankovní identitu, anebo rovnou online?
Jak se říká, ďábel tkví v detailu. Můžete se samozřejmě do formuláře přihlásit, jak chcete. Rozdíl poznáte ve chvíli, kdy budete potřebovat vyplňování z nějakého důvodu přerušit. Samotný dotazník je totiž poměrně obsáhlý, jeho vyplňování zabere alespoň 30 minut. Ne každý ho dokáže vyplnit na jeden „zátah“.

Když budete potřebovat vyplňování přerušit, k tomu, abyste se do něj mohli později vrátit, budete muset vytvořit a zapamatovat si nová hesla. V případě bankovní identity nebudete muset dělat nic nového, vymýšlet žádná nová hesla. Budete to mít mnohem jednodušší a pohodlnější – a o tom celá bankovní identita je.

Využití bankovní identity k plošné identifikaci lidí v online prostoru je sice novinkou v Česku, nikoliv ale ve světě. Inspirovali jste se zahraničními zkušenostmi?
Příklady ze zahraničí jasně dokazují, že využití bankovní identity přispívá k posilování digitalizace a e-governmentu po celém světě. Podobné způsob ověření spočívající ve spolupráci bank a státu již mnoho let úspěšně usnadňují každodenní činnosti lidem zejména v severských zemích, jako jsou Norsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, ale také v Kanadě, Indii, či Spojených arabských emirátech.

Ne náhodou vévodí právě severské země i žebříčkům hodnotícím míru digitalizace a úroveň e-governmentu v Evropě. Například v Norsku bankovní identitu k ověření totožnosti využívá kolem 900 firem a 97 procent lidí ve věku 20-54 let. Podle statistik proběhne za jeden rok v Norsku prostřednictvím bankovní identity jen vůči státu sto milionů ověření ročně. To znamená, že se ušetří sto milionů návštěv úřadů. Takto ušetřené peníze na provozní náklady může stát investovat jinam.

Klienti České spořitelny se již mohou přihlašovat ke službám státu poskytovaným přes Portál občana. Jaký je mezi klienty o tuto metodu přihlášení zatím zájem?
Zájem je až překvapivě velký. Jak již jsem uváděl, během měsíce využilo tuto možnost kolem 30,000 klientů. Za zmínku stojí i skutečnost, že jakmile informace o tom, že bankovní identitu bude možné k těmto účelům využít, pronikla do veřejnosti, začali nám volat klienti a ptali se, kdy už budou moci tuto službu začít využívat. I to pro nás bylo povzbuzení, že jsme se vydali správnou cestou.

Kam by tato cesta měla vést?
Chtěli bychom se dostat do situace, kdy bankovní identita bude lidem otevírat online dveře, když chtějí řešit věci se svým lékařem, když chtějí podat svoje daňová přiznání, když chtějí požádat o obnovení nějakého dokladu, anebo když se přihlašují do svého investičního portálu, řeší platbu za telefon či dodávku plynu. A k tomu všemu bude stačit pouhý otisk prstu.

Martin Medek

Je lídr pro Nové obchodní modely a otevřené bankovnictví České spořitelny, kde je jeho hlavním úkolem definovat a řídit pozici banky v této nové oblasti obchodních příležitostí. Absolvoval studia na Mendelově univerzitě v Brně a Chapman University v Kalifornii. Od roku 2011 pracuje pro skupinu Erste a v jejích dceřiných společnostech ve střední a východní Evropě. Věnoval se oblasti řízení rizik, řízení dat a implementaci nových regulací, a také oblasti firemního bankovnictví.

Sám o sobě přiznává, že vyhledává dobrodružství. „Proto lezu na hory, cestuji po světě, dělám inovace v korporacích, investuji do venture kapitálu, a hledám zajímavá digitální řešení,“ říká Martin Medek