Celokrajská konference s názvem Dopady krize a její řešení v Libereckém kraji se uskutečnila v průběhu března letošního roku pod patronací hospodářské komory, Libereckého kraje a Podnikatelské rady.

„Zásadními výstupy z konference byly požadavky na stanovení priorit spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru a hledání účinných nástrojů k řešení příčin i důsledků ekonomických dopadů celosvětového hospodářského útlumu,“ vysvětlil tiskový mluvčí krajského úřadu Libereckého kraje Jiří Langer.

Jednou z další priorit je například lepší spolupráce na trhu práce. Všichni zainteresovaní se na konferenci shodli, že je třeba využívat aktuální nabídky podpor ze strany pracovních úřadů. Střednědobým cílem je aktivní zapojení jednotlivých zaměstnavatelů. V rámci řešení důsledků ekonomické krize by se měl také aktualizovat krajský systém rekvalifikací, které mohou nezaměstnaným lidem nabídnout nové pracovní příležitosti.

Neméně důležitou prioritou by měla být podpora regionálních investic. „Jedním z bodů této priority je například snižování energetické náročnosti budov nebo investice do zajištění dopravní obslužnosti,“ vyjmenoval Jiří Langer. V rámci již zmíněného rozvoje cestovního ruchu chce podnikatelská rada v příštím období klást důraz na reprezentaci originalit a tématických jedinečností našeho regionu.

Důležité bude také v dnešní těžké době co nejvíce využít možností čerpání peněz z fondů Evropské unie. „Jednotlivé resorty Libereckého kraje při předběžných jednáních vyjádřily svůj zájem věnovat pozornost například rozvoji vědy a výzkumu, podpoře mobility pracovní síly, mezinárodní spolupráci a propagaci regionu nebo hospodářsky slabým oblastem Libereckého kraje a venkovským oblastem a možnostem jejich podpory,“ vysvětlil tiskový mluvčí Libereckého kraje Jiří Langer.