LIBEREC

 

Za psa se musí zaplatit do března

K 31. březnu je splatný místní poplatek ze psů na rok 2008. Roční sazba za prvního psa je 600 korun, anebo 200 korun v případě, že držitel psa je invalidní nebo starobní důchodce. Jestliže již psa bývalý držitel nemá, anebo změnil bydliště či došlo k jiné změně, která má vliv na výši poplatku, je nutné tyto skutečnosti ohlásit správci poplatku v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 3 a 4.

Staré jízdenky lze ještě vyměnit

Vedení Dopravního podniku města Liberce oznamuje, že šestnáctikorunové jízdenky vydané v loňském roce, byly uznávány jen do konce letošního ledna. Cestující by je už tedy neměli používat. Pokud jim ještě nějaké staré neplatné jízdenky zbyly, mohou je ještě do 31. března letošního roku vyměnit na terminálu MHD v předprodeji nebo v informačním středisku za nové, platné pro letošní kalendářní rok.

Popelnice se hradí předem, nejpozději do konce března

Jiným způsobem budou platit Liberečané od tohoto roku za svoz komunálního odpadu. Odpadky se nebudou platit jako doposud zpětně, ale naopak rok dopředu. Splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovilo město Liberec ke 31. březnu, a to na celý kalendářní rok předem.

Výše poplatku se nemění, zůstává na částce 492 korun za jednu osobu a rok. Město chce touto změnou ušetřit na poštovném za rozesílání složenek. Dosud občané dostávali složenky dvakrát ročně a platili odpad zpětně a po půl roce.
Poplatky už léta platí rodiče i za kojence, tedy za všechny živé osoby v domácnosti. Odpady nemusejí platit fyzické osoby, které vlastní stavbu na území města, určenou k individuální rekreaci.

 

HŘENSKO

 

Hraniční přechod bude uzavřen

Na německé straně hraničního přechodu Hřensko - Schmilka ve městě Bad Schandau na silnici B 172 dojde dnes 2. února 2008 v době od 11.00 do 13.00 hodin k úplné uzavírce silnice z důvodu pořádání 396. slavnosti lodníků. Uzavírku povolil Dopravní úřad Okresního úřadu Sächsische Schweiz. O zveřejnění této informace požádala německá strana prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic.

 

FRÝDLANT v Č.

 

Cena vodného na Frýdlantsku

Frýdlantská vodárenská společnost upravuje pro rok 2008 cenu vodného a stočného. Cena vodného (pitné vody) bude za kubík činit 22,47 korun, včetně DPH. Stočné, tedy odvádění a čištění odpadních vod, bude stát i s daní 34,81 korun za kubík. Celkem občané Frýdlantska zaplatí za jeden kubík vodného a stočného 57,27 korun, včetně DPH. Více informací se lidé dozví na telefonním čísle 482 312 122.

 

STALO SE

 

Dne 2. února 1962 se v Lomnici nad Popelkou narodil houslový virtuos Ivan Ženatý, absolvent mistrovských kurzů u N. Milsteina, A. Gertlera, I. Bezrodného a R. Ricciho, soukromý student u J. Suka.

 

POHOTOVOST

 

Ordinační doby pohotovostí, Krajská nemocnice Liberec
Dětská pohotovostní služba: tel.: 485 312 821
v pracovních dnech 17.00 – 22.00,ve dnech pracovního klidu a volna 8.00 – 22.00


Pohotovostní služba pro dospělé: tel.: 485 105 050
v pracovních dnech 17.00 – 21.00, ve dnech pracovního klidu a volna 8.00 – 18.00


Stomatologická pohotovostní služba: tel.: 485 102 379
v pracovních dnech neordinuje, víkendy a svátky 8.00 – 12.00


Pohotovost Český Dub – budova rozestavěného kulturního domu, Kostelní 14, tel.: 485 147 155
v pracovní dny neordinuje, víkendy a svátky 7.00 – 22.00


Pohotovost Hrádek nad Nisou – pracoviště LSPP, Tovární 225, tel: 482 723 000
v pracovní dny 17.00 – 22.00 hodin, so, ne a svátky 7.00 – 22.00

 

POHOTOVOST LÉKÁREN

 

ROZPIS POHOTOVOSTNÍ LÉKÁRENSKÉ SLUŽBY

Pondělí – pátek:

19.00 – 22.00

Sobota :

13.00 – 22.00

Neděle – svátky:

13.00 – 22.00

Tel.: 485 102 379

Pondělí – neděle 28.1. – 3.2.

Lékárna U RAKA

Moskevská 33/29, Liberec
Tel.: 485 109 606
Pondělí – čtvrtek 4.2. – 7.2.
Lékárna JEŠTĚD
Soukenné nám. 586 (TESCO), Liberec Tel. 485 111 182

DŮLEŽITÉ KONTAKTY


Dispečink zimní údržby komunikací (TSML a. s.) - 482 410 317
Ústředna TSML a. s. - 482 410 111
Elektronická adresa: tsml@tsml.cz
Odbor komunálních služeb SML - 485 243 430
Seznam komunikací, které se v zimě neudržují: Nařízení Statutárního města Liberec 2/2006 (www.liberec.cz)
Seznam komunikací, které nejsou ve vlastnictví SML: (www.liberec.cz).


SVČK – informace o poruchách, odstávkách a dalších provozních událostech na vodovodní a kanalizační síti


Zákaznická linka SčVK, a. s.: 840 111 111
Havarijní linka SčVK, a. s.: 840 111 118
Spojovatelka SčVK, a. s.: 417 808 111

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY

 

Úřední hodiny městského obvodu Vratislavice nad Nisou:

pondělí a středa:
8.00 – 11.15 hodin
12.00 – 17.00 hodin


úterý, čtvrtek a pátek:
je nutné si návštěvu úřadu městského obvodu předem domluvit
Adresa městského obvodu: Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30
Telefon: 482 428 810