Největším a zároveň nejbohatším firmám v České republice dominuje elektrárenská skupina ČEZ.

Tato společnost, která je ze své většiny vlastněná státem, hned na jaře tohoto roku zahájila kroky, které by měly pomoct překonat ekonomicky slabé období. „ ČEZ nabízí všem malým podnikatelům možnost posunout si splatnost záloh za elektřinu o 30 dní. Místo 12 měsíčních plateb by tak v roce 2009 zaplatili pouze 11,“ vysvětluje jeden z kroků elektrárenské společnosti tisková mluvčí pro severní Čechy Soňa Holingerová Hendrychová.

„Dorovnání 12. platby provedou až s ročním vyúčtováním v roce 2010. Okamžitě se tak českým živnostníkům uvolní až 800 milionů korun. To umožní snížit zatížení úvěry zejména těm, kdo pracují v energeticky náročných oborech, jako jsou pekaři, truhláři, pěstitelé zeleniny a dalším,“ uvedla.

Podle mluvčí také společnost přistoupila k navýšení objemu plánovaných investic, což by mělo ekonomicky pomoct firmám, které jsou na čas v pozici subdodavatelů napojené. V letech 2009 – 2010 Skupina ČEZ navýší plánované investice do výroby a distribuce elektřiny o více jak 5 miliard korun. O celé 4 miliardy korun více než plánoval, vloží ČEZ do modernizací a ekologizací svých elektráren.

Částku přes jednu miliardu korun nad plán vloží do obnovy a posílení distribučních sítí. ČEZ tak umožní nově vytvořit či zachránit 5 600 pracovních míst u stávajících i nových dodavatelů. Nové zakázky firmám umožní udržet zaměstnance, které by jinak museli propustit kvůli propadu zakázek z oborů postižených krizí, sdělila na dotaz, jak se ČEZ zapojuje do obnovy trhu a pracovních míst mluvčí Soňa Holingerová Hendrychová.

Nejsou to ovšem jen firmy a podnikatelé, komu nyní může ČEZ nějakým způsobem alespoň z části pomoci řešit nelehkou situaci. „Skupina ČEZ pojistila u pojišťovny Kooperativa zálohové platby za elektřinu všech svých zákazníků, kteří se registrují na úřadu práce z důvodu ztráty zaměstnání od 1. března do konce roku. Pojistné krytí se vztahuje na zákazníky, kteří byli před uplatněním pojištění zaměstnáni nepřetržitě déle než 6 měsíců a zákazníky s dobrou platební morálkou, u kterých nedošlo v posledních 12 měsících k oprávněnému odpojení z důvodu neplacení elektřiny,“ sdělila podmínky, které si skupina ČEZ pro pomoc fyzickým osobám stanovila.

Pojištění pokrývá částku ve výši tří měsíčních zálohových plateb a vztahuje se na všechna odběrná místa zákazníka. Jedna záloha na odběrné místo však může dosáhnout maximálně výše 7 500 korun. Pojištění platí i z důvodu ztráty zaměstnání manžela či registrovaného partnera, kdy zákazník může uplatnit nárok na pokrytí tří měsíčních záloh pouze jedenkrát.