„V téže kategorii se na III. místě umístila firma DTZ s.r.o. z Liberce, za ústí hořáků do spalovacích energetických pecí, u něhož byl použit nový keramický materiál. Tato inovace znamená vysoké energetické úspory, chrání životní prostředí a je rovněž chráněna patentem,“ doplnila předsedkyně Krajské hospodářské komory Eva Březíková.

V kategorii Best Partnership – Nejlepší spolupráce - se na II. místě umístilo Mezinárodní centrum Universium z Liberce.

„Centrum spolupracuje již řadu let s partnerem z německého Löbau. Jejich spolupráce je velmi úspěšná v oblasti vzájemně pořádaných akcí na kulturním, společenském a sportovním poli pro postižené spoluobčany.“ vysvětlila Eva Březíková.

V další kategorii, nazvané Public Private Partnership, nebo-li Nejlepší spolupráce soukromého a veřejného sektoru, se mezi třemi nejlepšími tentokrát neumístila žádná firma z Libereckého kraje. Soutěž je mezinárodní a účastní se jí firmy z celého Euroregionu Nisa.

Už popáté byla nositelem a garantem projektu v české části Euroregionu Nisa Okresní hospodářská komora v Liberci.

Do mezinárodního kola soutěže z našeho regionu postoupily mimo oceněné firmy ještě VÚTS, a.s. Liberec, TRUMPF Liberec, spol. s r.o. Hana Kortánová + Město Železný Brod a Singing Rock + Integrovaná střední škola Semily.

Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan se v pátek 30. listopadu zúčastní 14. zasedání třístranné Rady Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa na polském zámku Brunow v Boleslawieci.

Zároveň v roli prezidenta české části Euroregionu Nisa předá vítězům 5. ročníku soutěže Ceny inovace 2007.

„Mezinárodní hodnotitelská komise vyhodnotila a ocenila nové a hospodářsky významné výrobky, výrobní metody a postupy s inovačním potencionálem a také příkladná partnerství soukromého a veřejného sektoru v Euroregionu Nisa,“ uvedl hejtman Petr Skokan. „Zástupce oceněných firem jsem pozval 12. prosince do sídla našeho kraje, abych jim poděkoval za příkladnou reprezentaci našeho kraje v Euroregionu Nisa,“ dodal hejtman.