Projekt Příprava na práci v Libereckém kraji realizoval od ledna 2006 do listopadu 2007 Úřad práce v Liberci. Jeho základem byly rekvalifikační kurzy a následné umístění handicapovaných do pracovního procesu. Z 271 postižených, kteří se projektu zúčastnili, nastoupilo do práce 75 lidí, tedy bezmála čtvrtina.

„Osoby se zdravotním postižením představují jednu z nejhůře umístitelných skupin na trhu práce. Zaměstnavatelé se totiž obávají nižší výkonnosti těchto lidí a vyšší nemocnosti. Přesto si myslíme, že projekt svůj cíl splnil,“ řekla ředitelka Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková.

Největší zájem z nabízených rekvalifikací měli nezaměstnaní o počítačové kurzy. Účast v projektu byla dobrovolná.

„Přihlásilo se víc lidí, než jsme očekávali. Hodně jich ale odpadlo. Buď kurz nedokončili proto, že bývali často nemocní, anebo proto, že si vybrali rekvalifikaci, která pro ně nebyla,“ vysvětlil za realizátory projektu Karel Vyhnal ze společnosti S-Comp.

Účastníkům kurzů byla proplácena cesta z domova na rekvalifikaci, dále dostávali denně také jednu stravenku ve výši 60 korun a úřad práce jim také nabízel hlídání dětí.

Během trvání projektu bylo vytvořeno celkem 12 nových pracovních míst, u nichž bude úřad práce přispívat na mzdu. Povinností malého podniku je přitom nově vytvořené pracovní dotované místo uchovat minimálně dva roky, velká firma musí nové místo udržet tři roky. Nejvíc postižených nastoupilo na místo prodavače či prodavačky. Uplatnění našli handicapovaní také v administrativě nebo jako strážní.

„Takřka 90 procent lidí mělo jen základní vzdělání. A většinou byli zástupci středního věku.U některých bylo nejtěžší probudit v nich chuť se dále vzdělávat a hledat si práci,“ zdůraznila finanční manažerka projektu Edita Zradičková.

Projekt stál přes 8 milionů korun s tím, že 80 procent z této částky hradil Evropský sociální fond a zbytek Česká republika ze svého rozpočtu.

Další dva velké projekty, jejichž cílem je snížit nezaměstnanost v kraji, budou vrcholit příští rok.