„V poslední době se objevily výtky těch malopodnikatelů, kteří se cítí být poškozeni pseudopodnikáním některých osob, které nekonají ve svých výrobnách to, co oni musejí. Neodebírají vzorky k vyšetření, nejsou pravidelně kontrolováni, a jejich náklady jsou proto mnohem nižší,“ zdůraznil Josef Duben.

Náklady na výstavbu mini mlékárny a sýrárny pro stádo o dvaceti dojnicích, které splňuje veterinární požadavky, se včetně materiálu a práce vyšplhají až do výše půl milionu korun. Pro některé malé chovatele, kteří mají třeba jen čtyři dojnice, jde o příliš vysokou částku. Další peníze by jim pak spolkly nutné veterinární zkoušky jednotlivých kozích produktů.

„Kompletní zkouška na jeden sýr vyjde na 800 korun, test na všechny bakterie pak přijde až na 4 tisíce. Nejmenší chovatelé na to prostě nemají. Pak ale nesmějí mléko a sýry dodávat do obchodů, mohou je vyrábět jen pro sebe a svou rodinu. Jinak jim hrozí pokuty,“ řekla známá farmářka Anna Ondřejíková z Frýdlantska.

Podle Josefa Dubna je v současné době v Libereckém kraji celkem 5 schválených a registrovaných kozích farem a další dvě jsou ve schvalovacím procesu. „Veterinární předpisy pro chov koz a výrobu kozích produktů platí stejné v celé Evropské unii,“ zdůraznil Josef Duben.

Anna Ondřejíková, která má ve stádu koz zhruba 25 dojnic, odhaduje, že v Libereckém kraji jsou možná až desítky malých chovatelů, kteří prodávají kozí produkty, aniž by výrobky prošly veterinárními testy. „Konkurence to velká pro nás není, protože když mají málo koz, nemohou toho mnoho vyrobit,“ dodala.