Vlastníci domů s touto novelou zákona příliš spokojení nejsou. Chtějí dosáhnout toho, aby mohli dát nájemníkům výpověď z nájmu i bez udání důvodu a bez nynější povinnosti zajistit nájemníkovi náhradní bydlení.

„Nová pravidla nám měla pomoci, ale znám několik případů, kdy majitelům bytů nepomohla. Nájemník totiž může podat k soudu žalobu, ve které napadne výpověď z nájmu. Soud se může klidně táhnout několik let, a celou tu dobu, dokud soudy pravomocně nerozhodnou, majitel nesmí nájemníka vystěhovat. Byť by třeba neplatil nájemné,“ vysvětlil místopředseda Občanského sdružení majitelů domů Libor Dellin.

Nový návrh čeká na schválení

Podle Libora Dellina v celé republice zhruba 200 až 300 tisíc nájemníků nemá řádnou nájemní smlouvu. Majitelům domů se nelíbí, že i osmnáct let po listopadu stále platí socialistické nájemní smlouvy, většinou na dobu neurčitou, a že tudíž vlastníci nemovitostí nemohou se svým majetkem nakládat, jak chtějí. Vadí jim také, že nájemníci bytů s regulovaným nájemným, i přes každoroční povinné zvyšování o čtvrtinu, stále platí tak nízké nájemné, že nepokryje ani údržbu bytů.

„Návrh, který zpracovalo ministerstvo, ještě musí jít do parlamentu ke schválení. I kdyby prošel, začne platit nejdříve tak kolem roku 2010 nebo 2011,“ poznamenal Libor Dellin. „Je v něm sice výpověď z nájmu bez udání důvodů, ale s výpovědní lhůtou dva roky. To je hodně, my jsme chtěli lhůtu jeden rok,“ doplnil.

Jak dále zdůraznil Libor Dellin, majitelům svazuje ruce i to, že dosud nemohou dát nájemníkovi výpověď z bytu, i když nájemník platí jen symbolickou částku, a nikoliv předepsané nájemné.

„Elektrárně, plynárně či teplárně musí každý měsíc lidé platit zálohy v dohodnuté výši. Pokud neplatí, elektrárna jim okamžitě odpojí elektřinu. Ale když nájemník platí jenom symbolickou částku, není to důvod k výpovědi z nájmu,“ dodal Libor Dellin.

Novela může lidi přivést pod most

Podle Josefa Jandy, místopředsedy liberecké pobočky Sdružení nájemníků, majitelé domů nová pravidla pro vystěhovávání nájemníků, tedy bez přivolení soudu, zhusta využívají. Stačí jim jako důvod třeba uvést, že nájemce narušuje dobré mravy.

„Kdyby mohli majitelé vystěhovávat nájemníky bez udání důvodu, byla by to katastrofa. Hodně lidí by se tak dostalo pod most,“ řekl Josef Janda. „Majitelům jde jen o peníze, o zisk,“ doplnil.