„Znal jsem hospodářskou komoru z druhé strany, vnímal jsem ji očima podnikatele,“ říká nový ředitel. „Do výběrového řízení jsem se přihlásil s několika plány. Především je mým cílem hospodářskou komoru oživit a zatraktivnit. Dříve se mi totiž jevila jako málo průhledná organizace, pro mne s nejasnou činností. Konkurz jsem bral i jako příležitost k tomu, abych se o hospodářské komoře dozvěděl víc,“ dodává.

Martin Procházka se chce zaměřit na to, aby komora svou činnost vyvíjela více ve prospěch členské základny.

„Mým cílem je vybudovat z hospodářské komory elitní organizaci, která sdružuje většinu malých a středních podnikatelů Liberecka – tak, jak tomu bylo za první republiky,“ poznamenává nový ředitel.

Okresní hospodářská komora je sdružením středních a malých podnikatelů a živnostníků v regionu. Funguje jako nezisková organizace. Nepobírá žádné příspěvky od státu, musí se sama živit a na sebe si vydělat svou činností.

Více pomoci podnikatelům

Nový ředitel má v plánu poskytovat menším podnikatelům a živnostníkům více pomoci a služeb než tomu bylo dříve, zaměřit se na potřeby a kapacity regionu a spolupracovat s profesními cechy.

„Chceme například pořádat daleko víc seminářů jak pro členy, tak i pro ostatní podnikatele, kteří zatím našimi členy nejsou a které soukromě označuji za potencionální členy komory,“ zdůrazňuje Martin Procházka. „Budeme podnikatelům nejen radit, ale také pomáhat získávat peníze z evropských fondů a dalších zdrojů,“ doplňuje.

Mezi zajímavé činnosti komory v současné době patří projekt regionální inovační strategie, jehož je komora iniciátorem a organizátorem. Cílem projektu je usnadnit přenos vědecko-technických poznatků do podnikatelské praxe, s uvážením všech specifik Libereckého kraje.

Cyklus seminářů, které brzy hospodářská komora odstartuje, by měl malé a střední podnikatele seznámit s problematikou a úskalími obchodního zákoníku, pomoci jim v daňové oblasti, v otázkách zákoníku práce, marketingu, lidských zdrojů i bezpečnosti práce.

Vedle vzdělávací činnosti má hospodářská komora řadu dalších aktivit. Patří sem například organizování soutěží, pomoc podnikatelům na trhu práce i ověřovatelská činnost – komora poskytuje zájemcům výpisy z obchodního rejstříku.

Martin Procházka je rodilý Liberečan. Věnuje se třem velkým koníčkům – běžkám, cyklistice a kynologii. S kamarády založil běžkařský Klub přejezdů, několikrát za zimu klub organizuje přejezdy Jizerských hor.

S partnerkou se věnuje chovu pracovního plemene psů – hovawartů.