„Například přivézt domů jako dárek salám či sýr ze země mimo EU, ať vypadá potravina sebevábněji, není tím nejlepším nápadem. Pro soukromé osoby totiž platí od doby, co se Česká republika stala členem Evropské unie, zákaz dovozu produktů živočišného původu, tedy masa, mléka a masných a mléčných výrobků,“ zdůraznil mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.

Jak doplnil tiskový mluvčí, existuje i v tomto nařízení několik výjimek. Dovézt mohou lidé domů třeba sušené mléko pro kojence a kojeneckou stravu, pokud ovšem tyto produkty není třeba před spotřebou udržovat v chladu, pokud jde současně o značkové balené produkty, a jestliže zároveň není porušen jejich obal.

„Je dovoleno dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, mléko nebo mléčné výrobky z Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska s kombinovanou celkovou hmotností, nepřesahující 5 kilogramů. Další výjimku tvoří Andora, Norsko a San Marino. Také odtud si mohou naši turisté vozit pro osobní potřebu potraviny živočišného původu,“ podotkl Josef Duben.

Mléčné a masné produkty mohou být turisty dováženy pro osobní spotřebu jen za podmínky, že jsou doprovázeny veterinárním osvědčením, které vyhovuje požadavkům na vstup do EU.

Bez předložení k veterinární kontrole může být přivezen až 1 kilogram potravin živočišného původu, jiných než masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků. Jde například o ryby, vejce nebo med. I v těchto případech ovšem dovoz potravin omezuje podmínka, že musejí pocházet ze schválené třetí země, a že výrobek je správně označený a obal není porušený.

Cestující jsou při návratu ze zemí mimo EU kontrolováni na všech letištích v tuzemsku příslušnými celními úřady.

„V celním prostoru jsou umístěny speciální odpadkové nádoby, kam mohou cestující tyto potraviny dobrovolně vyhodit dříve, než budou podrobeni kontrole. Tak se mohou vyhnout mnohým nepříjemnostem,“ dodal mluvčí.
Více se lidé dozví na www.svcr.cz/