Podle informací Úřadu práce v Liberci tvoří uchazeči, kteří hledají zaměstnání více než jeden rok, přesně 36,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. Přesto i v této kategorii uchazečů o práci ubylo.

„V prvním čtvrtletí se v Libereckém kraji snížil počet uchazečů, nezaměstnaných déle než rok z 5 961 na 5 611. Snížil se i počet uchazečů, nezaměstnaných déle než dva roky, a to z 3 720 na 3 516,“ upřesnil analytik libereckého úřadu práce Ladislav Dvořák.

Nejvíce je mezi evidovanými nezaměstnanými těch lidí, kteří se ocitli v evidenci úřadů práce jen na krátkou dobu, zpravidla do 3 měsíců.

Nejhůř shánějí práci starší lidé

 

Při rozdělení uchazečů o práci podle věku platí stále stejné pravidlo. Nejvíc nezaměstnaných je ve věku od 50 do 54 let. Těch napočítaly úřady práce na konci prvního pololetí 2 208. Druhou skupinou, nejvíc ohroženou na trhu práce, jsou lidé těsně před důchodem, tedy ve věku od 55 do 59 let. Těch v kraji bylo 2 079.

Stále stejná situace panuje na trhu práce při posuzování šancí nezaměstnaných z hlediska jejich vzdělání. Zde se situace opakuje už řadu let.

Největší část uchazečů o práci tvoří lidé, kteří jsou pouze vyučení, a hned za nimi lidé jen se základním vzděláním,“ připomněl Ladislav Dvořák.

Mezi nezaměstnanými je ale v Libereckém kraji také 411 vysokoškoláků.

Na konci prvního pololetí evidovaly úřady práce v kraji přesně 15 400 nezaměstnaných. Volných míst nabízely firmy přes úřady práce celkem 4 916.

V kraji pracuje přes 8 tisíc cizinců

V současné době v kraji oficiálně pracuje 8 276 cizinců. Počet cizinců, kteří mají řádné pracovní povolení a mezi nimiž dominují Ukrajinci, se o několik desítek snížil.

Zhruba stejně zůstává v kraji zaměstnáno cizích státních příslušníků, prokazujících se takzvanou informační kartou. Jde o skupinu osob zpravidla s trvalým pobytem v České republice, a také zde je nejvíc Ukrajinců.

Třetí skupinu cizinců tvoří občané Evropské unie a Švýcarska a většinou jde o Slováky a Poláky. Zaměstnávaných cizinců v této skupině přibylo zhruba o 200.

„Kraj dělíme na 21 mikroregionů a dle rozhodnutí ministerstva počítáme od května 2005 vedle nezaměstnanosti v okresech, krajích a celé republice také mikroregionální míry nezaměstnanosti, a to též pouze z dosažitelných uchazečů. Nejvyšší míru nezaměstnanosti mají v kraji Novoměstsko (11,7 %) a Frýdlantsko (11,4 %),“ dodal analytik libereckého úřadu práce.