Titul Junior manažer získal Lukáš Koutecký, který zpracoval diplomovou práci na téma Aplikace Balanced Scorecard v SČE,a. s. Titul Junior manažerka udělila Severochema spolu s hospodářskou fakultou Marii Šustrové, která zaujala diplomovou prací na téma Příprava malého a středního podniku na veletrh.

„Ocenění mne překvapilo. Vůbec jsem to nečekal,“ řekl čerstvý inženýr Lukáš Koutecký, který pochází z Děčína. „V diplomové práci jsem se zabýval hodnocením výkonnosti společnosti podle několika různých kritérií,“ dodal.

Jak dále prozradil, na kole jezdí rád a jedno doma má. „Ale ani tohle nové nebude ležet ladem. Užiju je,“ doplnil Junior manažer, který zatím ještě neví, kde bude po prázdninách pracovat.

Soutěží Junior manažer a Junior manažerka Severochema už 8. rokem upozorňuje na perspektivní mladé absolventy hospodářské fakulty. Spolu s univerzitou posuzuje jak celkovou úroveň diplomové práce, tak také schopnost studenta zpracovat a vyhodnocovat informace.

„Mottem letošního ročníku bylo – teorii studujeme, abychom ji uplatnili v praxiDůraz proto klademe na praktický přínos diplomové práce, včetně aplikace ve firmě, pro kterou byla zpracována,“ uvedl marketingový ředitel Severochemy Roman Oberer.