„Na konci června naleznou lidé na webových stránkách Libereckého kraje, pod odkazem odbor hospodářského a regionálního rozvoje, kompletní výstupy z kroků 2 a 3 Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území Libereckého kraje,“ vysvětlil tiskový mluvčí kraje Jiří Langer. Jak dodal, dosud byla zveřejněna pouze výkresová část kroku 3, která obsahuje návrhové výkresy možných variant revitalizace dané lokality.

„Tyto kroky již obsahují podrobnější informace, jež jsou shrnuty v detailním popisu lokality, například vlastnické vztahy, dopravní infrastrukturu a další. V přílohách bude možné dále vyhledat třeba mapu širších vztahů, fotodokumentaci, katastrální mapu lokality nebo celkové náklady na revitalizaci,“ uvedl krajský radní Vít Příkaský.

Kompletní informace o všech lokalitách ale nebude možné na internetu nalézt, pokud u daných objektů alespoň jeden z vlastníků nedal souhlas ke zveřejnění dat.

„Věříme, že zveřejnění výsledků studie bude přínosem i pro majitele brownfields, kteří chtějí přilákat investory. Navíc se v současné době otevírá řada možností financování revitalizace objektů, především z evropských zdrojů,“ zdůraznil krajský radní.

Brownfields jsou chátrající především průmyslové objekty, které po ukončení výroby leží ladem a hyzdí daná města či obce. Liberecký kraj se snaží pomoci s jejich záchranou.