Lidem připadá také dostatečná současná nabídka bydlení na trhu (nájemní byty, družstevní, byty v osobním vlastnictví). Také se jim zdají přijatelné nabízené možnosti financování vlastního bydlení, například hypotéky.

„Hůře ale respondenti hodnotili dostupnost bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva,“ upozornila Božena Valentová z Factum Invenio.

Kvalitu svého bydlení označila za vysokou více než polovina obyvatel republiky (55,5 %), a se svým bydlením je rozhodně spokojeno 79,0 % lidí. Číslo je podobné jako v několika posledních letech. Není překvapením, že z hlediska způsobu bydlení jsou nejspokojenější lidé, kteří žijí ve vlastním rodinném domě. Naopak nejméně spokojení jsou obyvatelé nájemních bytů.

„Nezkoumali jsme názory obyvatel extra Libereckého kraje. Průzkum jsme rozdělili na Čechy, Moravu a Prahu. V těchto regionech jsme hledali hlavní rozdíly mezi názory obyvatel,“ zdůraznila Božena Valentová.

Se svým bydlením je rozhodně spokojen jen každý desátý Pražan, zatímco mezi lidmi žijícími na Moravě je rozhodně spokojených více než čtvrtina.

Ovšem více než polovina obyvatel republiky považuje výdaje na bydlení vzhledem k jeho kvalitě za příliš vysoké. Za přemrštěné je označují hlavně lidé, kteří žijí v bytech s tržním nájemným.

„Deregulaci nájemného považuje za správnou jen o něco více než třetina obyvatel republiky,“ podotkla Božena Valentová.

Situace na trhu s byty je hodnocena příznivě. S názorem, že nabídka možností financování bydlení je široká, souhlasí dvě třetiny lidí (65,4 %), s tím, že počet souhlasných odpovědí stoupá s dosaženým vzděláním a příjmovou úrovní domácnosti. Nabídku bydlení na trhu považuje za dostatečnou více než polovina (55,8 %) obyvatel ČR; s nabídkou jsou spokojeni zejména Pražané.

Dostupnost bydlení vnímají jako nedostatečnou zejména uživatelé soukromých a obecních nájemních bytů a také lidé z velkých měst, která majínad 100 tisíc obyvatel.

Aktuální průzkum společnosti Factum Invenio, nazvaný Factum Omnibus, proběhl ve dnech 24. až 30. května 2007. Dotazován byl reprezentativní vzorek populace České republiky, který tvořilo 1005 osob starších 15ti let.