„Navrhovali jsme zvýšení mezd o 7 procent. Ale nakonec jsme vzali v úvahu to, že zde firma nepůsobí tak dlouho,“ vysvětlil krajský šéf Asociace samostatných odborů Milan Šubrt. „Jednání nebyla vůbec jednoduchá, ale oproti ostatním podnikům v Liberci se vedení Densa chovalo při uzavírání kolektivní smlouvy korektně,“ dodal.

Zvedl se také základní plat

Odboráři usilovali hlavně o zvýšení základu mzdy. Dobře totiž znají zlozvyk mnohých firem zvedat pracovníkům místo pevného základu mzdy pohyblivou prémiovou složku, kterou ovšem pak firma vůbec nemusí každý měsíc lidem vyplácet.

K tomu se odboráři dohodli s vedením Densa o tom, že v kolektivní smlouvě bude pevně zakotvené, kdy se postupně bude zvedat plat každému novému zaměstnanci. „K prvnímu zvýšení dojde po třech měsících, kdy ve firmě pracuje, pak po čtyřech až šesti měsících, dále po sedmi až dvanácti, následně po třinácti až čtyřiadvaceti měsících, a pak se zaměstnanci zvedne mzda hned po 25 měsících práce,“ vypočetl Milan Šubrt.

Kolik berou dělníci v Densu, to odmítalo vedení podniku upřesnit. „Dělníci se teď po zvýšení dostanou na úroveň průměrné mzdy v Libereckém kraji,“ řekla supervizorka Densa Radka Lankašová.

Průměrná mzda zaměstnanců v Libereckém kraji činila ke konci minulého roku 19 353 korun, celostátní průměr je zhruba o 2 500 Kč vyšší.

Vyšší příplatek za práci o svátcích

Odborářům se také podařilo zavést v Densu nadstandardní příplatek za práci o svátcích. Zatímco v jiných firmách příplatek činí 100 procent průměrné hodinové mzdy, v Densu budou brát zaměstnanci 150 procent.

„Jsme si vědomi toho, že úspěch firmy záleží i na tom, jak jsou spokojení naši zaměstnanci. Proto chceme ještě zlepšit komunikaci s nimi, a také být pro veřejnost transparentnější,“ podtrhl nový prezident Densa Murayama. „Rádi bychom dosáhli toho, aby byl Liberecký kraj hrdý na to, že jsme náš podnik umístili zrovna sem,“ doplnil.

A protože značnou část pracovníků z celkového počtu 1656 zaměstnanců Denso do továrny dováží a lidé si zhruba polovinu cestovného platí ze svého, zlevní podnik také dopravu. Od podzimu bude firma pracovníkům platit i penzijní a životní pojištění.

„V textilním průmyslu rostou mzdy jen o dvě procenta,“ připomněl Milan Šubrt.