„Zatímco v roce 2005 jsme firmám v Libereckém kraji poskytli jako kompenzační příspěvek podle zákona o zaměstnanosti kolem 30 milionů korun, vloni už to bylo necelých 80 milionů korun,“ potvrdil analytik Úřadu práce v Liberci Ladislav Dvořák. „Je to obrovská suma,“ dodal.

Jak upozornil analytik úřadu práce, zřejmě se některé podniky naučily využívat štědré ruky státu a zaměstnávání zdravotně postižených se jim vyplácí. Jinak by totiž kompenzační příspěvky nenarostly za rok více než dvojnásobně.

Za zaměstnávání handicapovaného s mírnějším postiženým bere od státu zaměstnavatel každý měsíc jako kompenzační příspěvek jednu třetinu celorepublikové průměrné mzdy. Pokud ve firmě pracuje člověk s těžkým zdravotním postižením, pak firma za něj dostává každý měsíc dotaci ve výši dvou třetin průměrné mzdy. Ovšem základní podmínkou pro získání kompenzačního příspěvku je, aby více než polovina pracovníků ve firmě patřila ke zdravotně postiženým.

„Kromě kompenzačních příspěvků jsme na nově vytvořená pracovní místa a místa ve chráněných dílnách v celém Libereckém kraji vynaložili 5 milionů a 545 tisíc korun. K tomu jsme poskytli dalších 9 milionů, 602 tisíc korun na provoz chráněných pracovních dílen,“ vypočetla ředitelka libereckého úřadu práce Kateřina Sadílková.

Zaměstnávání zdravotně postižených stát podporuje na několika frontách. Vedle kompenzačních příspěvků především zákonnou povinností, podle které musí každá firma, která má víc než 25 zaměstnanců zaměstnávat minimálně 4 procenta handicapovaných.

Kdo tento předepsaný povinný podíl pracovníků s postižením neplní, může zvolit jednu z forem takzvaného náhradního plnění. Buď kupuje výrobky od handicapovaných z chráněných dílen, anebo platí určitou sumu do státního rozpočtu.

„Každá firma v kraji s více než 25 zaměstnanci musí vyplnit náš formulář, takzvané hlášení o tom, jak plní předpis o zaměstnávání postižených. Naši kontroloři pak zjišťují, jak firma svou povinnost plnila,“ podotkl analytik Dvořák. „Občas některý podnik tuto povinnost ignoruje, za což mu pak hrozí pokuta. Pokud uvedu informace jen z Liberecka, tak vloni jsme za neplnění tohoto předpisu udělili jen jedinou pokutu, a to ve výši 50 tisíc korun,“ dodal.

Za minulý rok ještě nemají pracovníci úřadů práce v kraji uzavřený přehled o tom, jak firmy své povinnosti zaměstnávat postižené plnily.

V Libereckém kraji evidovaly úřady práce k 30. dubnu 2007 celkem 2 664 zdravotně postižených uchazečů o práci. Počet handicapovaných nezaměstnaných sice klesá, ale ne tak razantně jako zdravých.